Propisi i Zakoni
2 55.4K

Odjava kategorizacije tijekom godine - kad prestaju porezne obveze privatnog iznajmljivača?

Koje poreze moramo platiti ako u toku godine zatražimo prestanak djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu? Što ako odjavimo kategorizaciju prije sezone, a što ako to učinimo u sezoni? Gdje su propisani "rokovi" odjave kategorizacije?

14.000 kreveta obiteljskog smještaja je odjavljeno u 2020. godini. Mnoge od tih kreveta je "preplašila" korona i sasvim je razumljivo da su se pojedini domaćini odlučili na odjavu kapaciteta, s obzirom na neizvjesnost koju nam je epidemija donijela. Međutim, neke od iznajmljivača, koji su podnijeli zahtjev za odjavu kategorizacije tijekom ove godine i koji nisu pružali uslugu smještaja u sezoni, neugodno je iznenadila činjenica da su ipak obvezni platiti određeni dio poreznih obveza. Imali smo dosta upita kada odjaviti kategorizaciju da ne bismo bili obvezni platiti poreze, pa krenimo redom...
 

Za utvrđivanje prestanka djelatnosti i poreznih obveza je potrebno rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, pri čemu se uzima u obzir datum podnošenja odjave nadležnom upravnom tijelu


Kako zatražiti odjavu kategorizacije?

Ishođenje rješenja o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odnosno odjava kategorizacije je jednostavna - odlučiti se na odjavu, nije uvijek jednostavno. Zato su se mnogi odlučili na odjavu tijekom ove godine, kada se pokazalo da će u sezoni biti manje gostiju. Najjednostavnije je kada odjavimo kategorizaciju krajem tekuće godine. Tada u idućoj godini nećemo biti obvezni platiti ništa.

Kategorizaciju odjavljujemo ispunjavanjem obrasca zahtjeva i predajom istog u županijski odjel za gospodarstvo, tamo gdje smo rješenje o kategorizaciji i zatražili. 
 

Od ove godine se zahtjevi za odjavu mogu predati i mailom ili poslati poštom u većini županija, a uz obrazac o odjavi je potrebno uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna u Državni proračun RH ili nalijepiti 35,00 kn državnih biljega (taksenih maraka) na zahtjev poslan poštom

Što se tiče utvrđivanja daljnjih poreznih obveza iznajmljivača prilikom odjave, oni su propisani različitim pravilnicima, ovisno o vrsti porezne obveze.


Porez na dohodak ovisi o tromjesečju odjave

Obveza plaćanja paušala poreza na dohodak u slučaju odjave kategorizacije je propisana Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Aktualni je iz veljače 2019. i sadrži članak 11.: Iznimno, kada se rješenje o odobrenju, odnosno kada se rješenje nadležnog ureda o prestanku odobrenja, donosi tijekom godine, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se razmjerno broju tromjesečja u kojemu je porezni obveznik imao rješenje o odobrenju i to u korist poreznog obveznika.

U praksi to znači da ako odjavimo kategorizaciju, recimo, u travnju, što je u tijeku 2. tromjesečja, nećemo biti obvezni platiti 3. i 4. obrok paušala poreza na dohodak, koji još nisu dospjeli na naplatu.

 

Nova pravila oko plaćanja turističke pristojbe

Izglasavanjem novog Zakona o turističkoj pristojbi, prestali su važiti pravilnici koji su se donosili uz stari Zakon o boravišnoj pristojbi. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu iz 2016. godine više ne vrijedi, kao ni rokovi propisani njime.

Prema rokovima propisanima starim Pravilnikom, osobe koje su odjavile djelatnost:

  • do 30. lipnja, odnosno dospijeća 1. obroka paušala - nisu plaćale paušal turističke pristojbe za tekuću godinu;
  • do 31. srpnja, odnosno dospijeća 2. obroka paušala - plaćale su samo 1. obrok paušala;
  • do 31. kolovoza, odnosno dospijeća 3. obroka paušala - plaćale su dvije od tri rate, tj. 1. i 2. obrok paušala;
  • od 1. rujna do kraja godine - plaćale su sve 3 rate, odnosno puni iznos paušala turističke pristojbe za tekuću godinu.

Međutim, od ove godine navedeni rokovi više ne vrijede. Poslali smo upit Ministarstvu turizma o obvezama plaćanja turističke pristojbe u slučaju odjave kategorizacije tijekom 2020. godine, i dobili sljedeći odgovor: 

Prema Pravilniku o dopunama pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvuobjavljenom u Narodnim novinama 25. rujna 2020., članak 2a, 

"zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu ako im je, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje tih usluga, rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu odnosno smanjenje broja kreveta ili kapaciteta objekta do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe i ako u objektima na koje se prestanak odnosno smanjenje odnosi nisu prema podacima iz sustava eVisitor imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini.


Znači, iznimno ovu godinu, iznajmljivači kojima je rješenjem utvrđena odjava do dospijeća 2. obroka paušala turističke pristojbe 30. kolovoza i koji nemaju upisano nijedno noćenje u eVisitoru, oslobađaju se plaćanja ove obveze.
 

Iduću godinu iznimka prestaje vrijediti pa će svi, koji ne odjave djelatnost do kraja 2020., platiti godišnji paušal turističke pristojbe za 2021. u cijelosti za maksimalni kapacitet utvrđen rješenjem

Gore navedenim Pravilnikom o dopunama pravilnika o odgodi ili oslobađanju su plaćanja pristojbe oslobođeni i domaćini čiji su objekti stradali u potresu, a pravo na oslobođenje po bilo kojoj osnovi se ostvaruje pod uvjetom da iznajmljivač nema ranije ostvarenog duga, odnosno neplaćene turističke ili boravišne pristojbe. 

 


VAŽNA NAPOMENA: I iz Turističke zajednice smo upozoreni da će, već od sljedeće 2021. godine, vrijediti odredbe novog Zakona o turističkoj pristojbi pa će se godišnji paušal plaćati za maksimalan broj kreveta u punom iznosu. To bi značilo da, bez obzira na datum odjave kategorizacije i smanjenja kapaciteta, paušal turističke pristojbe ćemo platiti u punom iznosu.

Stoga, ako razmišljamo o smanjenju broja kreveta ili odjavi djelatnosti, najbolje bi bilo da to učinimo do kraja ove godine kako u idućoj ne bismo morali platiti paušal turističke pristojbe u punom iznosu za maksimalan broj kreveta (uključujući i pomoćne) kojeg trenutno nudimo gostima. Isto bi pravilo vrijedilo i u ovoj godini, da nije bilo izvanredne situacije.
 


Članarina turističkim zajednicama

I ovdje su se propisi mijenjali u protekloj kalendarskoj godini pa se članarina TZ više ne obračunava do kraja veljače u tekućoj, na osnovu primitaka u prošloj godini. I ona se sada plaća u paušalnom iznosu koji se utvrđuje na temelju broja stalnih i pomoćnih kreveta. Dinamika plaćanja je u tri jednaka obroka, kao i kod turističke pristojbe, s tim da obroci članarine TZ dospijevaju 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna. 

U odgovoru Ministarstva turizma, na naš upit jesmo li obvezni platiti članarinu ako smo odjavili kategorizaciju tijekom ove godine, stoji "turističku članarinu u 2020. godini ne plaćaju obveznici, kojima je utvrđen prestanak pružanja usluga smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2019. godine".
 

Svako rješenje koje utječe na naše porezne obveze, promjena kapaciteta ili odjava djelatnosti, dužni smo dostaviti nadležnoj poreznoj upravi i turističkoj zajednici, u roku od 8 dana od izdavanja rješenja o prestanku djelatnosti. Na temelju rješenja o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih obveza u domaćinstvu, utvrđuje se prestanak naših poreznih obveza


Nužno bolje definiranje poreznih obveza domaćina kod promjena rješenja

Imali smo brojne upite vezi poreznih obveza kod promjene i odjave rješenja o kategorizaciji. Mnogi su domaćini, zbog uvođenja pomoćnih kreveta u obračun paušala turističke pristojbe i članarine, razmišljali o smanjenju kapaciteta ili o odjavi djelatnosti, ponajviše zbog epidemiološke situacije. No pri tom su se suočili s nedovoljno jasno definiranim odnosima između datuma odjave i svojih daljnjih poreznih obveza. 

Pravilnici koji su osiguravali provedbu starih zakona imali su jasno navedene rokove kojima je bilo definirano kada obveza plaćanja započinje, a kada prestaje. Nužna je izrada konkretnih odredbi unutar pravilnika a koje se odnose na nove zakone, poput gore navedenih rokova u nevažećem Pravilniku o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe, ne samo kako bi iznajmljivačima bilo jasnije koje su njihove obveze ako promijene ili odjave kapacitete usred godine, već kako bi se olakšala komunikacija između iznajmljivača i turističkih zajednica, u svrhu efikasnijeg provođenja turističkih propisa. 


Cimerfraj.hr izjava o odricanju od odgovornosti
 
Spremi

Posteljina od bambusa protiv alergija za ljepši san

Umjetna inteligencija odgovara na pitanja o manama i vrlinama hrvatskog turizma

Istra Bike&Bed – Natječaj za poticanje raznolikosti ponude privatnog smještaja

Čovjek - ključ uspjeha: Varaždin i ovu godinu nagrađuje izvrsne u turizmu

Postavljanje parketa: Kakav parket trebate postaviti u vašem domu ili apartmanu?

Pljesak za kolovoz, molimo, s turističkim pokazateljima nadomak rekordne staronormalne godine

Zašto ne bismo, umjesto povećanja poreza obiteljskom smještaju, snizili poreze ostalima poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu?

​Eco-friendly smještaj: Kako napraviti kompost

2 komentara Uključi se u raspravu
Siniša - Dobrinj 10.11.2020 14:19
Pozdrav, Šta je sa iznajmljivačima koji su kategorizirali objekt u 09/2020 i nisu iznajmljivali objekt? Jesu li dužni prema novome Pravilniku platiti pristojbe za cijelu 2020. godinu u cijelosti ili im se iznos umanjuje za navedeni period pa do do kraja 2020. godine?
Vera 02.01.2021 09:41
Što ako zbog osobnih razloga želim zamrznuti iznajmljivanje apartmana na godinu dana koje su moje obveze i kome se trebam obratiti?
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Koje nas izmjene turističkih propisa čekaju u 2021. godini?

Novo smanjenje turističke članarine - privatni iznajmljivači bez rasterećenja?

Popularno: