Propisi i Zakoni
39 353.4K

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju?

Kratki vodič za popunjavanje PDV I PDV-S obrazaca i prijavu PDV-a na provizije stranih posrednika i agencija prilikom punjenja smještajnih kapaciteta za privatne iznajmljivače

S prvim gostima i sve većim brojem rezervacija sa stranica internetskih oglašivača, počinju i pripreme za zadovoljavanje svih obveza i propisa. Ako do sada niste prijavljivali i plaćali porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunava na provizije stranih agencija, krajnje je vrijeme da uvedete tu praksu u svoje poslovanje. 

Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika je obveza svakog iznajmljivača paušaliste. PDV možemo prijaviti koristeći knjigovodstvene usluge, usluge FINA-e ili ga možemo obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna.


PDV-ID - registracija za potrebe PDV-a

Privatni iznajmljivači nemaju obvezu upisa u Registar obveznika PDV-a niti su njihove usluge oporezive, ali moramo biti registrirani za potrebe PDV-a kada primamo usluge za koje je propisan prijenos porezne obveze prema članku 75., stavak 1., točka 6 te članku 75. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuju obvezu plaćanja PDV-a za svakog poreznog obveznika koja prima usluge poreznog obveznika koji nema "sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu".

Porezni obveznici upisani u Registar obveznika PDV-a su "redovni porezni obveznici" te imaju pravo na odbitak pretporeza, za razliku od onih koji su samo registrirani za potrebe PDV-a s prijenosom porezne obveze.

Iznajmljivači paušalisti se smatraju "malim poreznim obveznicima" pa su, sukladno članku 90. istoga Zakona, oslobođeni PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.
 

Iznajmljivači koji koriste usluge stranih agencija i registrirani su za potrebe PDV-a imaju obvezu prijave PDV-a samo za razdoblje oporezivanja, tj. u mjesecima u kojima su obavljane oporezive transakcije.

Za registraciju za potrebe PDV-a je potrebno ispuniti P-PDV obrazac. P-PDV obrazac je zapravo Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV-ID)

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju? Primjer P-PDV obrasca
Primjer ispunjenog P-PDV obrasca.

PDV-ID privatni iznajmljivači moraju zatražiti 15 dana prije početka korištenja usluga poreznih obveznika iz drugih država članica EU ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica. Rješenje se donosi odmah ili najkasnije u roku od 8 dana od podnošenja Zahtjeva, tj. predaje P-PDV obrasca. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (P-PDV obrazac) se može podnijeti i u sustavu e-Porezna.
 

Prijavu PDV-a smo dužni podnijeti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a tako obračunati PDV platiti do posljednjeg dana u mjesecu.

Dva su obrasca nužna za prijavu i obračun PDV-a ako surađujemo s agencijama koje imaju sjedište u EU: Obrazac PDV i PDV-s obrazac.
 

1. Kako se ispunjava PDV obrazac?

Obrazac PDV služi za evidenciju svih dobara i usluga koje su predmet oporezivanja PDV-om. Vrijednosti primljenih usluga posrednika iz EU se iskazuju pod II.10.
Kako sami ispuniti PDV obrasce i prijaviti PDV na proviziju? Primjer PDV obrasca

Primjer ispunjenog PDV obrasca.

Naveden je primjer kada domaćin puni apartmane posredstvom Booking.com-a kojem plaća proviziju od 15 %. U slučaju mjesečnog prometa od 18.000,00 kn, iznajmljivaču će ostati 15.300,00 kn, a posredniku će platiti 2.700,00 kn provizije. Iznos provizije se tretira kao primljena usluga iz EU i iskazuje u prijavi PDV-a. Na taj iznos se obračunava PDV po stopi od 25 %, što iznosi 625,00 kn koje smo dužni uplatiti u državni proračun do kraja tekućeg mjeseca za onaj prethodni. 


2. Čemu služi PDV-S obrazac i kako ga popuniti?

PDV-S obrazac služi za prijavu stjecanja dobara i primljenih usluga iz drugih država članica Europske unije. Ako su u pitanju usluge agencija trećih zemalja, odnosno zemalja nečlanica EU, a koje nemaju sjedište u RH, nema potrebe ispunjavati PDV-S obrazac, ali se vrijednosti tih usluga svejedno iskazuju u PDV obrascu pod II.13. te se na njih obračunava i plaća PDV.
 

Ako iznajmljivač posluje isključivo s posrednicima iz trećih zemalja, nije obvezan imati PDV identifikacijski broj, može koristiti i samo svoj OIB.

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju? Primjer PDV-S obrasca

Primjer ispunjenog PDV-S obrasca.
 

3. Prijava PDV-a u sustav ePorezna

Slanjem PDV i PDV-S obrazaca u sustav e-Porezna, prijavljujemo PDV na proviziju stranih agencija Poreznoj upravi. Slanje obrazaca možemo povjeriti knjigovođi ili Fini. Fina nudi uslugu slanja po cijeni od 16,00 kn + PDV po obrascu ako smo ih sami ispunili. 

Međutim, prijaviti PDV u e-Poreznu možemo i sami. Na stranici e-Porezne odaberemo ulaz za građanstvo te izvršimo autentikaciju koristeći neku od vjerodajnica koje posjedujemo (vidi listu dolje). Ući u sustav e-Porezne možemo uz šifru tokena kojeg koristimo za internetsko bankarstvo bankarskih kuća navedenih na listi prihvatljivih vjerodajnica niže.

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju vjerodajnice e-Porezna

Pristup e-Poreznoj je omogućen i putem sustava e-Građani. Više o usluzi e-Porezna. ​

Jedinstveni portal Porezne uprave (e-Porezna ili sustav JPPU) nam omogućava ispunjavanje navedenih obrazaca te slanje u Poreznu upravu. ​Početna stranica nudi opciju Dostavi obrazac unutar koje možemo odabrati obrasce za prijavu PDV-a. Odabirom opcije Popuni obrazac otvara se sučelje za rad s obrascem. Osim unosa podataka u odabrani obrazac, imamo mogućnost i provjere unosa, uvoza i izvoza obrasca (upload download u XML ili PDF formatu), pohrane obrasca, pregledavanja poslanog ili pohranjenog obrasca te slanje.

"Prilikom popunjavanja obrasca PDV-a obveznici trebaju pravilno popuniti i točno iskazati podatke koji trebaju odražavati stvarno stanje kako bi se izbjegli problemi prilikom utvrđivanja njihove porezne obveze. Posebnu pažnju treba obratiti na popunjavanje polja V. iz obrasca PDVa u kojem se iskazuju podaci o neuplaćenom PDVu do dana podnošenja prijave PDVa po prethodnom obračunu, odnosno o preplati PDVa (poreznom kreditu) iz ranijeg razdoblja oporezivanja", poručuju iz Porezne uprave Ministarstva financija.

Članak 130. Zakona o PDV-u propisuje novčane kazne od 1.000,00 do 500.000,00 kuna za kršenja različitih obveza prijave i plaćanja PDV-a. Svaka novost se u početku čini kompliciranom, no jednom kada uvedemo ovu praksu u poslovanje, to će nam biti najlakša stvar na svijetu. Veliki broj domaćina već uredno plaća PDV na proviziju jer su svjesni da je poštivanje propisa najsigurnije te, dugoročno gledano, najisplativije poslovanje. 
 

Gdje uplatiti iznos obračunatog PDV-a?

Prema uputama koje su objavljenje na stranicama Porezne uprave, obračunati PDV se uplaćuje u državni proračun na:
IBAN primatelja: HR1210010051863000160
MODEL: HR68
Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

(Nadopuna: 30.05.2018.)
Apartmanija.hr izjava o odricanju odgovornosti
Spremi

Božićne navlake za stolice: Top 7 savjeta zašto i kako odabrati idealne navlake

​Akontacija u turizmu - kada se može bez, a kada je pametno naplatiti polog za rezervaciju smještaja

Popularne serije imaju sve veći utjecaj na odabir destinacije za putovanje

​Kupaonski radijatori: Kako odabrati idealan radijator za vašu kupaonicu?

Budućnost turizma i najvrjednijih resursa u Hrvatskoj su u našim rukama

Koliko iznosi prosječna cijena najma kuće za odmor i o čemu sve ovisi cijena?

Turizam 2024.: Štednja bi mogla promijeniti pravila igre

Konferencija 3T 2021.: Kako preživjeti pandemiju?

39 komentara Uključi se u raspravu
Ivan - Funtana 23.05.2018 15:28
Pitanje: Obzirom da mi booking.com i airbnb iznos provizije prikazuju u eurima, koji tečaj koristiti kod ispunjavanja PDV obrasca kako bi ispravno odredili obvezu PDV-a? Moram priznati da je članak koristan ukoliko je obrazac ispunjen na naveden način prihvatljiv za poreznu, jer može mjesečno uštedjeti 50-ak kuna.
Ornella - Rovinj 24.05.2018 00:50
Srednji tečaj HNB
Ivan - Funtana 24.05.2018 10:00
na dan fakture, npr booking.com? jedino se pitam, ukoliko je ovako jednostavno ispuniti te obrasce zašto nas 99,9 plaća Fini svaki mjesec 50-ak kuna?
Renata - Dubrovnik 17.08.2018 10:16
Pozdrav, i mene zanima na koji način preračunati iznos u kune. Je li točno da je to na datum izdavanja fakture od strane booking.com-a, koristeći srednji tečaj HNB, odnosno gdje se može provjeriti točnost ove upute? Renata
Odgovori
Marija - Senj 27.05.2018 16:39
Meni su u poreznoj rekli da samo preko FINE mogu platiti porez na proviziju stranih agencija, a sad čitam da može bez FINE. Veliki sam protivnik FINE tako da do sada nism platila taj porez i vodim rat s poreznom. Molim Vas što je sad točno? Obrasce mogu popuniti i sama. Zašto ih ne mogu predati direktno u poreznu? Pa taj novac ide u državni budžet. Sad sam totalno izgubila kompas. Što je sad točno? Jednostavno, FINA pod moram ili mogu u POREZNU? MOLIM ZA VAŠ ODGOVOR.
Ivan - Funtana 28.05.2018 09:22
Meni je logično da se može platiti i van obračuna FINE. Ako ja točno obračunam PDV i uplatim u državni proračun, te sačuvam dokaz uplatnicu u slučaju dolaska inspekcije, ne vidim u kakvom bi bio prekršaju? Novci su i u jednom i u drugom slučaju sjeli na račun države.
Ornella - Rovinj 16.06.2018 19:18
Imate 3 načina uplate PDV, ali sva tri idu preko FINE: - sve uradite sami, ali morate u Fini pitati Token stik koji vrijedi godinu dana i uplatite 225,00 kn - vi ispunite obrasce i ponesete u Finu pa oni šalju u poreznu u tom slučaju platite 40,00 kn na mjesec - ili sve radi Fina pa platite 60 kn na mjesec
Marko - Selce 30.07.2018 12:12
Porezna Crikvenica: “PDV morate prijaviti isključivo pute e-porezne....” S obzirom da sam korisnik e-građanina, nije mi potrebna niti Fina, niti bilo tko drugi. U sklopu je i e-porezna, uz ostale beneficije, uključujući i pregled stanja svih poreznih obveza i ostaloga. Pristup e-građaninu je besplatan u poslovnicama Fine.
Romano - Seline 21.08.2018 08:21
U krivu ste. Morate prijaviti i obračunati PDV na ukupnu svotu plaćenu agenciji.
Darije - Otočac 30.12.2018 01:04
Sustav je postavljen tako da se ne može zaobići Finu jer žele sve naplatiti, ali bilo bi zanimljivo suočiti nekog odgovornog za sustav e-Građani s, rekao bih, čudnom namjerom da nam oteža i naplati korištenje usluge koja bi trebala služiti građanima, a, kako se hvale na stranicama, još je i financirana od EU. Dakle, ne vidim razlog da netko u Fini stisne dugme umjesto mene i to naplati 40 kn. I nema nikakvog opravdanja da se kroz tu naplatu financira sustav e-građani jer je to već platila EU. Ja sam već uputio to škakljivo pitanje e-poreznoj, ali je naravno ostalo bez odgovora. Možda je vrijeme da još netko postavi to pitanje pa čak i medijima, ali se bojim da bi mogao doći na neku crnu listu. Tko bi ga znao... :-)
Odgovori
Marina - Svetvincenat 16.07.2018 12:46
Molim vas pomoć, naime ja sam se prijavila na poreznoj za pdv-id broj te unesla ga u airbnb sistem, da bi danas napravila svoju prvu prijavu online preko porezne. Medjutim, Airbnb je već naplatio 20 vat jer kažu da su moji bukinzi već unaprijed bukirani/plaćeni već od 2. mjeseca 2018. te se moj pdv-id broj ne priznaje na te bookinge, nego samo na one nove. Pretpostavljam za drugo ljeto, da li sam ja u krivu ako ne prijavim ništa na poreznoj? Hvala.
Marko - Selce 30.07.2018 12:05
Postovana gđa. Marina, Radi istog slučaja konzultirao sam se sa poreznom upravom Crikvenica. Nakon bezbroj njihovih, “vi bi to trebali znati, mi mislimo” i ostalih fraza, bez konkretnog i pravno poduprijetog su me “savjetovali” da pdv prijavim i platim prema računima za proviziju Airbnba koje sam dobio u 1,2 i 3 mjesecu. Prijavu pdva i plaćanje izvršiti u mjesecu u kojem gosti ostvare noćenja. Prema Poreznoj znači, ako je gost rezervirao u 2 mj, a dolazi u 7 mjesecu, airbnb je izdao račun za proviziju u 2. mjesecu. Pdv prijavite i platite u 7. mjesecu prema iznosima airbnb računa iz 2. mjeseca. Također su me uputili da se pdv ne može prijaviti sa 0.00 kn iznosom. U ovom slucaju 2x placamo pdv, airbnb i hr državici. S obzirom da je pdv id dostavljen nakon izdavanja airbnb računa, nemamo pravo na povrat pdv-a od airbnba. Zaključak Porezne je da ni oni sami nisu sigurni kako postupiti u ovom slučaju, ali misle i savjetuju da prijavimo pdv kako je gore navedeno, da ne budemo kažnjeni.
Mišo - SELCE 25.01.2020 07:28
G-dine Marko, PDV na usluge inozemnih agencija dužni ste prijavljivati za mjesec u kojem vam je izdan račun za proviziju, a platiti ga do zadnjeg dana slijedećeg mjeseca. Predaju obrasca na e-porezna trebate napraviti do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Kada vam gosti dođu u 7 ili 8 mjesecu, nije bitno kada, tada radite ostalo što treba prema e-visitor dok vas PDV više ne zanima. Boravak gosta u vašem apartmanu je jedno dok usluga agencije je drugo. Svako od tih faza postupka obavljanja ugostiteljske djelatnosti ima svoja pravila tj. obveze koje trebate znati. Kao što saborski zastupnici znaju popunjavati imovinsku karticu - ili tražiti pomoć stručnjaka. Nažalost, referentice u poreznoj to u većini slučajeva nisu.
Ana - Poličnik 28.01.2021 13:33
Mišo Selce, a kako onda tražimo povrat od porezne ukoliko osoba naknadno odustane od smještaja?
Odgovori
Nikolina - Podstrana 14.08.2018 13:01
Pozdrav, kao netko tko se pokušava snaći u ovoj šumi Striborovoj od naših propisa i onih koji ih ne znaju tumačiti, a trebali bi znati, može li mi netko od vas pojasniti kada bih ja trebala prijaviti i platiti PDV na proviziju stranih agencija jer očito tu vlada ogromna zbrka. Naime, ako mi gost dolazi u 7. mjesecu i Airbnb tada isplaćuje moj novac i uzima svoju proviziju, ali zbog nekog razloga na svojim računima oni stavljaju datum rezervacije, a ne datum dolaska i onda one fine tete iz FINE kažu da vi ne možete prijaviti PDV kad ga i ostvarujete nego unaprijed kad je rezervacija napravljena, ALI što ako od mjeseca rezervacije do dolaska gost otakaže, a po FINI vi ste već platili PDV? I kad će se više naše institucije dogovoriti kako trebaju raditi, a da im mi ne budemo pokusni kunići? Jer gdje god dođem nešto pitati svi imaju različite odgovore na ista pitanja!
Darije - Otočac 30.12.2018 00:40
Pozdrav, mogu iz prve ruke reći kako je to ispunjavanje obrazaca i prijavljivanje išlo prije mjesec dana na stranicama ePorezna u mom slučaju. Logiranje u stranicu putem opcije koje nam pružaju tokeni ili čitači kartica bankarskih kuća je ok kao i popunjavanje obrazaca kako je već opisano u članku međutim to ne znači da možete zaista i predati tako ispunjene obrasce u sustev e-porezne. Naime kada odradite sve gore navedene korake i krenete na ikonu pošalji vidjet ćete da je ne može se kliknuti zato jer niste logirani u sustav s autentikacijskim uređajem razine 4, već ste ušli sa onim bankovnim razine 3. Da bi dobili taj uređaj, morate ići u Finu i platiti 250 kn godišnje prvu godinu ili dati njima punomoć da umjesto vas kliknu i platiti 40kn. Jasno mi je da moraju negdje uzeti lovu, ali ovo je glupo jer ako je jednoj banci dovoljna razina zaštite čitač kartice gdje se u slučaju zlouporabe može učiniti milijunska šteta onda bi i e-poreznoj trebalo biti dovoljno za slanje običnog obrazca.
Darije - Otočac 01.01.2019 23:51
Odgovaram samom sebi radi blizine teme. JEFTINIJA OPCIJA VAM JE IZRADA E-OSOBNE I KUPNJA ČITAČA PAMETNIH KARTICA U NARODNIM NOVINAMA 120 KUNA JEDNOKRATNO NEGO KUPNJA UREĐAJA OD FINE PREKO 200 KUNA GODIŠNJE 1. Da bi nešto mogli raditi u e-poreznoj morate imati minimalno razinu sigurnosti 3 token banke i slično. 2. Nakon prijave na e-poreznu odite na opciju ispunjavanja obrazaca. 3. Za digitalni potpis vašeg obrasca koji je uvjet da ga možete predati nakon ispunjavanja morate imati e-osobnu i čitač za e-osobnu. Čitač dolazi sa CD-om na kojem su driveri koje instalirate na vaš PC. Nakon toga prvi put umetnete vašu e-osobnu u uređaj i odete na stranicu eid.hr, da bi se prvi put registrirali u policiji ste dobili papirić sa inicijalnom zaporkom. Tamo ćete skinuti software i putem njega aktivirati vašu e-osobnu za digitalno potpisivanje. 4. Nakon toga možete normalno uz digitalni potpis besplatno predavati pdv obrasce preko e-porezna. Kad pretvarate eure u kune koristite sr. tečaj HNB.
Zeljko 31.01.2019 19:53
Darije H. Hvala puno na detaljnom objašnjenju. Iz ova tvoja 2 zadnja posta, je sve jasno, kako platiti SAM, najjednostavnije. Ostaje mi samo da dobijem odgovor, od nekoga upućenijeg, da li je airbnb za cijelu prošlu godinu 2018. uplaćivao pomenuti PDV na svoju proviziju, u proračun RH. Ako je odgovor DA, onda, ova priča plaćanja PDV-a, starta od ove godine, jer je do sada sve uplaćeno, zar ne? LP
Giove - Split 06.03.2019 12:14
Hvala Darije, to nedostaje u objašnjenju... znala sam da postoji kvaka sa gov*nom od FINE... pljačkaši i to legalni! Sramota države i nas debila koji ih plaćamo! Iskoristit ću tvoju opciju čim prije pa makar krv pišala dok instaliram i osposobim taj čitač. Željko, ja sam zvala bila Airbnb baš zbog tog problema što oni zaračunavaju porez i to gle čuda 25%, ali ga ne uplaćuju Hrvatskoj nego ostavljaju sebi očito... kad se dostavi PDV ID broj oni moraju skinuti taj porez.
Tomislav - Kukljica 11.06.2019 21:51
Najnovija obavijest iz porezne: 10.06.2019 ePorezna-JPPU - Dostava obrazaca i zahtjeva s nižom razinom vjerodajnica bez plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve ​Obavještavamo korisnike sustava ePorezna-JPPU da je od danas komunikacija s Poreznom upravom olakšana, bez dodatnih troškova, pristupom sustavu ePorezna – Jedinstvenom portalu Porezne uprave vjerodajnicama sigurnosne razine 3 i bez plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve. Porezni obveznici mogu na vrlo jednostavan način ispunjavati svoje zakonske obveze i ostvarivati svoja prava. Izmjenom zakonskih propisa kroz treći krug poreznog i administrativnog rasterećenja u sklopu sustava ePorezna – Jedinstvenog portala Porezne uprave omogućena je dostava obrazaca i zahtjeva vjerodajnicom sigurnosne razine 3. Vjerodajnicama sigurnosne razine 3 smatraju se postojeći tokeni/mtokeni Internet bankarstva priznati na NIAS listi vjerodajnica.
Cimerfraj.hr - Hrvatska 14.06.2019 13:57
Poštovanje gosp. Tomislav, hvala Vam na vrijednoj informaciji!
Odgovori
Darije - Otočac 01.02.2019 09:28
Lijep pozdrav, što se tiče uplaćivanja pdv-a od strane Airbnb-a, u mom slučaju oni to nisu radili jer sam im dao pdv-id broj prilikom registracije i odmah su mi poslali obavijest da sam ja dužan obračunavati i plaćati pdv na njihovu uslugu. Ako im nisi poslao taj pdv-id broj koji se usput rečeno dobije u poreznoj, a u stvari ima oznaku hr iza koje dođe oib, onda su oni vjerojatno uplaćivali taj pdv, no po našem zakonu, smo mi dužni prijaviti i uplatiti pdv pa, bez obzira što su oni to uplatili, mi smo kao u prekršaju. E, sad ne znam da li je netko zbog toga dobio kaznu prošle godine, ali mislim da je bolje agencijama predati pdv-id broj i sam prijavljivati pdv na gore spomenuti način.
Zeljko 01.02.2019 22:48
Takvu obavijest s njihove strane, sa svim potrebnim linkovima na njihove stranice, sam dobio prije par dana, po prvi put, iako sam njihov partner, tako to oni zovu već duže vrijeme. OK, od ovog mjeseca krećem s uplatama, s tim da prvo moram u pon. otići izvaditi e-osobnu i kupiti čitač u NN. Hvala još jednom i ugodan vikend. LP
Darko 22.08.2019 10:40
AIRBNB nam je naplatio 25 PDV-a na svoju uslugu i koliko ja znam oni PDV uplaćuju direktno u državni proračun. Da li unatoč tome imamo kakve obaveze u vezi PDV-a, prvenstveno ne želimo ga plaćati dva puta?
Hrvoje - Zagreb 30.09.2019 10:39
Pozdrav, molio bih odgovor ako netko zna, da li se kod popunjavanja PDV obrasca navodi isključivo iznos booking provizije 15% ili se navodi i naknada za banku 1,1? Hvala
Darije - Otočac 30.09.2019 14:20
I ja bih molio nekoga tko zna službenu informaciju da je proslijedi, no prema mom optimističnom tumačenju plaća se PDV samo na uslugu agencije u što ne spada naknada banci pa je ja niti ne prikazujem u obrascu. Na koncu taj iznos je i na stranicama Bookinga prikazan u odvojenom stupcu pa sve nekako sugerira da ne spada pod proviziju.
Odgovori
Katija - Split 05.12.2019 00:13
Pozdrav, upravo sam dobila mail da mi je utvrđena razlika u iskazanim podacima između PDV i PDV-S obrazaca za 08. mjesec. Potrebno je uskladiti stanja i dostaviti ispravak. Pogledala sam i vidila da sam kod pdv-s za 7 mjesec stavila slučajno od 1.8 do 31.8. Zna li netko kako se radi to usklađivanje razlika i kome se treba dostavit obrazac i kako. Hvala
Mišo - SELCE 25.01.2020 07:38
Napravite novi obrazac PDV-S tako da se iznos poklapa s obrascem PDV za 7 mjesec. Učitajte taj obrazac na e-porezna kao što ste to napravila s pogrešno sastavljanim obrascem PDV-S. Sustav će automatski stornirati prethodni PDV-S obrazac i na njegovo mjesto staviti ispravan. Svojoj referentici pošaljite mail ili je obavijestite o dostavi ispravka PDV-S obrasca telefonom.
Odgovori
Petar - Selce 05.02.2020 10:48
Poštovanje, prije koji dan sam slao PDV-S, i PDV obrazce na e-Porezna i više nije moguće napraviti upload s PDF formatom nego samo XML. Datoteka obrasca nije u dopuštenom obliku. Moguće je učitati samo xml datoteke. Pa me zanima ima li netko možda excel sa shemom za XML shemom?
Cimerfraj.hr 18.02.2020 13:47
Poštovani g. Petar, postoje alati za pretvorbu PDF formata u XML i obrnuto. Većina ih je online, tj. bez preuzimanja softvera, koji su potpuno besplatni za korištenje. Međutim, sve potrebne obrasce možete pronaći na stranicama Porezne uprave i u XML formatu. Npr. na poveznici https://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=2514 su obrasci za 2019. godinu, a vjerojatno će i oni koji su se mijenjali u ovoj uskoro biti dostupni.
Odgovori
Milena - Okrug 25.02.2020 20:57
Dobro veče, ako može pomoć meni posto sam se malo pogubila. Mi smo paušalisti, nerezidenti, imamo PDV id. Ne koristimo usluge bookinga, niti agenciji, nego iznajmljujemo isključivo sami prijateljima, i prijateljima prijatelja. Kako mi treba da popunimo PDV obrazac? Vidim da se ovdje govori samo kako se plaća PDV na usluge agencija. Mi izdajemo račune gostima, vodimo evidenciju o prometu, ali mi nije jasno kako da popunim PDV obrazac koji moram poslati Poreznoj. Ako neko može da mi objasni u koju kolonu šta moram upisati, MOLIM VAS. Porezna mi je rekla da moram slati PDV obrasce čak i u mjesecima kad nemamo prometa. Ako sam npr. u ovom mjesecu izdala apartman za 16500 kn. Gdje taj iznos upisujem i gdje upisujem iznos PDV? Nadam se da sam sve napisala. Hvala
Lovro - Solin 01.05.2020 14:32
Ako ne koristite usluge booking agencija unutar EU, ne plaćate ništa i niste dužni izvaditi PDV identifikacijski broj.
Lovro - Solin 01.05.2020 14:40
Naravno uz uvjet da: paušalac koji u godini prijeđe prag od 230.000 kuna postaje obveznik plaćanja PDV-a.
Odgovori
Denis - Makarska 03.03.2020 11:01
Milena, za iznos od 16.500 kn BEZ provizija agencija potrebno je popuniti PDV obrazac na slijedeći način : OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA – UKUPNO I. II......14.601,77 kn OSNOVICA PDV II OPOREZIVE TRANSAKCIJE UKUPNO 14.601,77 kn 1.898,23 kn 2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 13 14.601,77 kn 1.898,23 kn IV OBVEZA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU X X X X X X 1.898,23 kn VI UKUPNO RAZLIKA ZA UPLATU/ZA POVRAT X X X X X X 1.898,23 kn
Robi - Fužine 09.09.2020 13:45
Poštovani molim pomoć: 1. Da li se kod bookong.com-a plaća PDV samo na rezervaciju ili i na rezervaciju i naknadu banke? 2. Da li se PDV plaća na način da je provizija ukupan bruto iznos pa se iz njega vadi PDV ili je provizija neto iznos pa se na nju dodaje PDV i to plaća? bruto: provizija 100kn, osnovica 80kn - PDV 20kn = ukupno plaćeno 100kn neto: provizija 100kn, osnovica 100kn - PDV 25kn = ukupno plaćeno 125kn hvala
Ivkica - Sesvete 17.09.2020 20:17
Poštovani, molim za savjet. Prvi puta sam imala goste preko bookinga i sad moram ispuniti pdv obrazac i platiti pdv. Mogu li samo otići u Finu da mi oni to ispune i pošalju?
Samir - Bjelovar 04.03.2022 15:49
S booking.com surađujem kao privatni iznajmljivač i do sada sam redovito popunjavao PDV i PDV-S obrasce. Od 2. mj 2022. g surađujem i s airbnb. Dakle, s dvije agencije istovremeno. Zanima me da li sada trebam predavati dva PDV i PDV-S obrasca pošto vidim da svaka agencija ima svoj PDV Id broj koji upisujem na PDV-S?
Darije - Otočac 13.03.2022 00:00
Pozdrav, ja sam samo u jedan PDV obrazac upisivao zbrojene iznose od obje agencije, a u PDV-S svaki red može primiti podatke od različite agencije pa mislim da ne treba predavati dva obrazca.
Odgovori
Mare - Makarska 06.12.2023 15:39
Država bi trebala naplatiti PDV od Booking,com-a i /ili drugih Agencija koje uzimaju proviziju, a ne od ljudi koji plaćaju tu proviziju Agencijama. Ovo je grozan presedan po pitanju plaćanja PDV-a.
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Iznajmljivanje apartmana preko agencije: Kako izdati račun i smije li biti izražen u eurima?

Zakon o ugostiteljstvu: Moći ćemo gostima poslužiti ručak i večeru, ali samo ako u blizini nema restorana ili hotela

Popularno: