Propisi i Zakoni
19 268.1K

Kako pravilno izdati račun za smještaj?

Svaki iznajmljivač je dužan gostu izdati račun za usluge smještaja, osim u slučaju kada je ugovorom na to obvezana agencija preko koje gost stiže. Kada iznajmljivač mora izdati račun i kako taj račun mora izgledati?

"Račun, molim!" - trenutak je kojem se svi radujemo. To je onaj čas kada na naplatu dolazi sav trud uložen u opremanje, birokratske zavrzlame, promociju smještaja i briga za goste.

Praksa je pokazala kako je račun najbolje ispostaviti odmah po dolasku gosta, iako je taj trenutak isključivo naš odabir. Jednaka sloboda je i u izgledu i načinu ispisivanja računa. Možemo ga napisati rukom, isprintati s računala ili ga ispisati na kupljenim obrascima. Ipak, postoje stanovita pravila kako taj račun mora izgledati i što točno mora sadržavati.

"Bez računa se ne računa" i slične parole su odavno zaživjele u praksi, tako da propisi o obvezi izdavanja računa više nikoga ne plaše. U aktualnom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN  85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), članak 32., stavak 4, propisana je obveza iznajmljivača: "izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija".


Izdavanje računa za smještaj

Pretpostavimo da "čitljivo" ne treba naročito objašnjavati. Što točno znači "točno" u spomenutom članku? Za početak to znači da se na računu mora iskazati točno ona usluga koju je gost i primio. Zatim, račun mora sadržavati točno određene informacije:

1. Broj računa

Broj računa je informacija za knjiženje koja taj račun razlikuje od nekog drugog. Najjednostavnije je račune označavati datumom izdavanja, primjerice, 16/02/24 za račun izdan 16. veljače 2024. ili rednim brojem, npr. 1/24, za prvi račun izdan u 2024. godini.

2. Naši podaci

Tko je izdao račun? Na računu ćemo istaknuti svoje ime i prezime, adresu smještajnog objekta (i prebivališta ako su te dvije adrese različite) i OIB. Nije obvezno, ali je preporučljivo napisati i podatke o načinu plaćanja i broj računa, svakako je neizbježno ako je račun transakcijski pa će gost prebaciti novac na naš račun u banci.

3. Podaci gosta

Kome izdajemo račun? Ime i prezime osobe kojoj pružamo uslugu mora biti navedeno na računu. Po potrebi i želji gosta, u račun ćemo upisati i druge podatke koje nam gost o sebi pruži jer račun za noćenje u privatnom smještaju može poslužiti umjesto R1 računa za pravdanje troškova putovanja.

4. Vrsta pružene usluge

Osim "noćenja", privatni iznajmljivači mogu gostima nuditi usluge doručka uz nadoplatu, boravak s kućnim ljubimcima uz nadoplatu, itd. Sve konzumirane usluge moraju biti navedene u računu.

5. Količina - broj smještajnih jedinica i noćenja

Broj smještajnih jedinica koje je gost unajmio iskazat ćemo odvojeno od broja noćenja. I jedno i drugo mora biti navedeno u računu. Prilikom iskazivanja broja smještajnih jedinica, uputno je upisati nazive tih smještajnih jedinica kako bismo točno opisali vrstu i količinu pružene usluge.

6. Jedinična cijena usluge

Jedinična cijena je pojedinačna cijena noćenja, odnosno cijena usluge po danu boravka. Ta cijena mora biti u skladu s aktualnim službenim cjenikom. Jedinična cijena iskazana na računu nikada ne smije biti viša ili niža od cijena iz aktualnog cjenika. Od 2024. godine cijene smiju (i moraju) biti iskazane isključivo u eurima.

7. Popust

Za razliku od jediničnih cijena, ukupna cijena usluge smije biti niža od zbroja pojedinačnih cijena iz službenog cjenika. Gostima možemo obračunati popust na ukupnu vrijednost usluge i taj popust ne podliježe pravilima. Možemo se odlučiti na to zato što su to naši vjerni gosti, zato što borave dulje, i slično, ali taj popust uvijek mora biti naveden na računu, ne nužno u postocima, već u iznosu iskazanom u eurima.

8. Ukupan iznos usluge i iznos za naplatu

Ukupan iznos usluge je umnožak količine i jedinične cijene usluge, od kojeg oduzimamo iskazani popust ako smo ga odlučili dati. Ta ukupna cijena nikada ne smije biti viša od ukupne cijene prema službenom cjeniku.

9. Način plaćanja

Napomena je li račun transakcijski ili gotovinski služi nam za kontrolu uplata i primitaka. 

10. Turistička pristojba

Nekadašnja boravišna pristojba je 2019. godine postala turistička pristojba. Plaćamo je u paušalnom iznosu, a jedno od posljednjih ažuriranja gore spomenutog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti nas je, svojim člankom 32. stavak 2, obvezalo da na svim računima napišemo kako je ta obveza uključena u cijenu smještaja. 

Dovoljno je napisati: "Turistička pristojba uključena u cijenu usluge. /  Tourist tax included in the service price."
 

Nemamo obvezu pisanja računa na nekom stranom jeziku, kao što je to slučaj, recimo, sa službenim cjenikom. Međutim, zašto ne bismo strancima izdali dvojezični račun kako bi razumjeli sve informacije koje on sadrži?


11. Datum izdavanja računa

Datum izdavanja računa je također vrlo važan zbog evidencije od prometu i izdanim računima.

12. Potpis

Privatni iznajmljivači ne moraju imati pečat, kao što to moraju obrtnici i tvrtke. Danas čak ni potpis više nije obvezan za račune izdane računalnim putem, ali na računu treba istaknuti da je isti važeći bez potpisa.

13. PDV

Svi iznajmljivači koji su u obveznici PDV-a na ukupnu vrijednost usluge obračunat će i ukupnoj vrijednosti usluge pribrojiti PDV po stopi od 13%. Kako većina privatnih iznajmljivača ipak nije u sustavu PDV-a, na računu će biti istaknuto da "Obveznik nije u sustavu PDV-a, na temelju čl. 90, st.1 i st. 2, Zakona o PDV-u. / The taxpayer is not within the VAT system, according to Article 90, paragraph 1 and paragraph 2 of the Value Added Tax Act."

Obveznici PDV-a će, uz sve već navedeno, na računu istaknuti i:

1. PDV identifikacijski broj

2. Jedinična cijena usluge bez PDV-a

3. Stopu PDV-a na usluge smještaja u iznosu od 13 posto.

4. Ukupnu cijenu usluge kao zbroj jedinične cijene i PDV-a obračunatog na jediničnu cijenu.
 

Najvažnije pravilo je da se račun mora poklapati s našim službenim cjenikom


Poslovanje s agencijama

Imamo li ugovor s agencijom i gost dolazi preko te agencije, izdavanje računa može biti ponešto drugačija priča. Tri su mogućnosti, ovisno o uvjetima ugovora potpisanog s agencijom:


1. Mi izdajemo račune agenciji - račun je jednak gore navedenom primjeru, samo, umjesto gosta, naslovljavamo agenciju i navodimo njene podatke. I ovdje moramo paziti da naznačeni iznos pojedinačne usluge ne prelazi cijene određene službenim cjenikom. Naravno, iznos može biti umanjen za popust kojeg smo dali agenciji ili za iznos provizije kojeg agencija naplaćuje kod popunjavanja vašeg smještaja.
 
2. Mi izdajemo račun gostu koji stiže preko agencije - u ovom slučaju na računu navodimo iznos kojeg primamo. Bez obzira je li agencija već naplatila proviziju od gosta ili ćemo mi platiti proviziju agenciji, navedeni iznos ne smije biti veći od onoga koji se nalazi u službenom cjeniku.
 

Moramo voditi računa o tome da se na agencijsku proviziju plaća PDV kada kreiramo cijene za rad preko agencije. Dakle, čak i ako smo iznajmljivač koji porez plaća paušalno, dužni smo platiti PDV na usluge agencije, odnosno na iznos agencijske provizije. Primjer za to je rad s Booking.com-om

 3. Agencija izdaje račune `u naše ime i za naš račun´ - u tom slučaju nismo obvezni izdati račun. Agencija izdaje račun gostu pa prosljeđuje kopiju nama za evidenciju.

Privatni iznajmljivači nisu obveznici fiskalizacije. Državne inspekcije provjeravaju evidenciju računa i pri tom uvijek gledaju da li se iznosi na računu poklapaju s cjenikom. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, članak 49., stavak 4., predviđa kazne u iznosu od 265,45 do 663,61 eura ako iznajmljivač ne izda gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu ili račun za pružene usluge gostu ne izda turistička agencija.
 

Račune uvijek izdajemo u dva primjerka. Kopija nam ostaje za evidenciju računa koju smo dužni voditi kao privatni iznajmljivač i čuvati je najmanje 11 godina prema važećim propisima o knjigovodstvu

 

Primjer računa za smještaj

Sve navedeno se može na prvu učiniti dosta komplicirano. Međutim, kada počnemo sastavljati svoj prvi račun, lako ćemo shvatiti obrazac i značenje svih informacija koje račun mora imati. Jednom kada složimo šprancu, brzo ćemo popunjavati promjenjive podatke. 

Postoje i brojni online servisi koji najčešće nude izdavanje računa uz neku naknadu. Račun iz Apartmanija.hr korisničkog sučelja se može izdati bez naknade, a usluga je dostupna i iznajmljivačima koji se ne oglašavaju na Apartmanija.hr katalozima smještaja, već su samo registrirani bez obveza.

Apartmanija.hr račun za smještaj

Apartmanija.hr članovi podatke na računu mogu generirati iz primljenih upita, ali isti se mogu i unijeti samostalno. Prije slanja ili printanja računa gostu, provjerite unesene podatke.

Želimo vam što više izdanih računa!

CF disclaimer
Spremi

Kako pametna brava za apartman otključava slobodno vrijeme?

Državljani trećih zemalja više ne moraju imati potvrdu o uplati, dovoljna je rezervacija smještaja

Turizam Gorskog Kotara: Dovoljno ludi i dovoljno snažni idu naprijed

Myrent Dani privatnih iznajmljivača u Zadru, Splitu, Makarskoj, Puli i Zagrebu

Snijeg i turizam: Donosi li snijeg mogućnost razvoja novog oblika turizma u Hrvatskoj?

Festival aMORE iznajmljivačima: Uvedite "morski red" u svoje apartmane

Popunjenost može biti veća i do 40 posto uz kvalitetne fotografije apartmana i kuća za odmor

Tepih za zid: Je li pametna ideja postavljanje tepiha na zid?

19 komentara Uključi se u raspravu
Gordana - Zagreb 07.11.2016 17:40
Kako da izdam R1 racun?
Cimerfraj.hr 08.11.2016 10:21
Poštovana gđo. Bogović, odgovor na Vaše pitanje se nalazi u članku Može li privatni iznajmljivač izdati R1 račun? na sljedećoj poveznici: http://www.apartmanija.hr/zajednica/propisi-i-zakoni/moze-li-privatni-iznajmljivac-izdati-r1-racun. Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.
Odgovori
Ivo - Stari Grad 03.12.2016 21:05
Agencija izdaje račune `u vaše ime i za vaš račun´ - u tom slučaju vi niste obvezni izdavati račune. Agencija proslijeđuje kopije računa vama za vašu evidenciju. Moje pitanje je do kada agencija treba proslijediti račun. Da li je krajnji rok dok gost ne izađe iz apartmana ili može kad stigne? Ovo je važno jer kad dođe inspekcija, ja imam prijavu, a nemam račun.
Cimerfraj.hr 09.12.2016 14:43
Poštovani gosp. Šimunović, inače savjetujemo domaćinima izdavanje i naplatu računa odmah po dolasku, kako ne bi bilo problema s naplatom što se zna događati. Međutim, sasvim je legitimno izdati račun kad gost izlazi iz apartmana, odnosno po obavljenoj usluzi.
Odgovori
Simoneta - višnjan 01.01.2017 20:25
2016. godine gosti su nam rezervirali smještaj za 2017. godinu. Zanima me da li moram gostu izdati račun za plaćenu rezervaciju ili da napravim račun kad gost plati ostatak? Hvala i LP
Cimerfraj.hr 04.01.2017 15:07
Poštovana gđo. Zaninić, preporučujemo da račun izdate po dolasku gosta, odnosno onda kada gost uplati ostatak. Na tom računu ćete upisati dvije stavke: akontaciju (plaćenu rezervaciju) s datumom uplate i ostatak. Zna se dogoditi da gost na vrijeme odustane i da mu morate vratiti akontaciju. U tom slučaju bi morali stornirati račun što je nepotrebna komplikacija. Ukoliko gost po plaćenoj rezervaciji, traži račun, utoliko mu možete izdati vaučer ili nekakvu drugu pisanu potvrdu da ste zaprimili novac unaprijed. U praksi su takvi slučajevi rijetki, dovoljno je gostu poslati potvrdu o zaprimljenoj uplati.
Odgovori
Dunja - Selce 05.02.2017 15:34
Da li gostu možemo odobriti popust, odnosno da li visina popusta mora biti vidljiva u cjeniku?
Cimerfraj.hr 06.02.2017 12:31
Poštovana gđo. Dominović, svakom gostu možete odobriti popust, a visina popusta ne mora biti navedena u cjeniku. Popust mora biti naveden i obračunat u računu kojeg izdajete gostu. Cijene istaknute u službenom cjeniku su maksimalni iznosi koje smijete naplatiti. Ne smijete naplatiti nikome više, ali možete manje i taj postotak popusta navodite na računu.
Odgovori
Marko - Zadar 03.04.2017 09:06
Mene zanima iduće... ako recimo iznajmljivač dobije gosta preko booking.com. Dobije fakturu na kojoj je ukupna cijena smjestaja prema kojoj bi trebalo izdati račun gostu... medutim ta ukupna cijena je u biti od uvećana za 15 posto provizije koliko booking.com uzima sebi od ukupne cijene... Primjer, ako je cijena ukupna vaša 50 eura, booking.com od vas uzima u konačnici oko 7,5 eura i za to vam uredno ispostavi faktoru za predhodni mjesec koju morate platiti. Znači ostaje vam 42,5 eura od ukupne cijene koja vam je bila na računu. Moje pitanje je koji točan iznos mora pisati na računu kojeg izdajete gostu? 50 eura ili 42,5 eura koji vam ostaje kad platite proviziju. Pretpostavljam 50 eura. Ali dešava se situacija da kad vi na kraju godine recimo zbrajate sve te račune i iznose koje ste izdali za evidenciju i ispostavu poreznoj za prijavu i obračun turist. članarine. Ukupan iznos na koji bi tebali platiti članarinu je u biti veći od stvarnog prihoda budući da ste platili proviziju.
Cimerfraj.hr 05.04.2017 15:42
Poštovani g. Milin, turistička članarina se prema Zakonu o članarinama turističkim zajednicama, članak 11., stavak 1, obračunava na temelju ukupnih prihoda pravnih i fizičkih osoba. Prihod je svako primanje u novcu ili robi. Provizija koju plaćamo Booking.com-u spada u rashode, izdatke, odnosno troškove našeg poslovanja. Osim toga, cijena koja se nalazi na fakturama koje izdajemo je ona koju smo sami odredili. Jesmo li mi u nju uračunali proviziju posredniku, naša je stvar. Razlika između prihoda i rashoda je naša zarada ili dobit, a to nije osnovica za obračun članarine. Dakle, iznosi istaknuti na računima koje smo izdali označavaju sav naš primitak novca, odnosno sve naše prihode i na temelju istih se obračunava članarina turističkim zajednicama.
Odgovori
Tomo - Mlini 10.05.2017 15:39
Radim s booking.com i airbnb. Imam drukčiju cijenu svaki tjedan, za različit broj gostiju, za dužinu trajanja smještaja... svaki gost plaća drukčiju cijenu noćenja i dobije račun za taj iznos. Ali kako da napravim cjenik onda? Hvala.
Damir - Zmijavci 24.04.2018 10:29
Ovo i mene zanima, postavio sam isto pitanje na drugom članku. Ovim putem molim one koji čitaju, a imaju s tim iskustva, da pojasne ovaj problem. Pretpostavljam da bi se mogao napraviti cjenik s maksimalnim cijenama pa različitim gostima izdavati račune s različitim popustima i te popuste jasno navesti, ali opet, neka odgovori netko tko zna i ima iskustva... Hvala unaprijed!
Odgovori
Marina - Zagreb 18.05.2017 15:48
Poštovani, da li je nužno na računu pisati podatke o gostu te da li je dozvoljeno pisati račune u eurima? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Ante - Kaštel Sućurac 19.06.2017 15:12
Postovani! Gost je uplatio akontaciju za rezervaciju smještaja, ali želi uplatiti i ostatak mjesec dana prije dolaska! Da li sam dužna izdati mu račun po uplati ili prilikom dolaska? Hvala na odgovoru i lp!
Cimerfraj.hr 20.06.2017 11:11
Poštovana g. Stričević, preporučujemo Vam da izdate račun po uplati. U slučaju otkazivanja i povrata dijela novca, napravit ćete storno tog računa i izdati novi, umanjen za iznos kojeg vraćate. Ipak, nadamo se da do otkazivanja već plaćene rezervacije neće doći.
Odgovori
Marko - Rovinj 21.05.2019 21:37
Postovani, kako navodimo u računu dodatan ležaj? Treba li imati u cjeniku cijenu za više gostiju ili? Konkretno, apartman za 4 osobe no može ić dodatan ležaj za 5-6 ljudi. U cjeniku mi je navedena cijena za 4 osobe. Hvala i lp
Andrea - Rijeka 30.07.2019 09:29
Dobar dan, Ja sam se tek nedavno počeo baviti s apartmanima. Te bi trebao vas savjetu u svezi izdavanja računa. Čitao sam gore pitanje od gdina iz Zadra i vaš odgovor. Ali me nešto zbunjuje. Postoje 2 fakture koje su izdane od agencija: 1 iznajmljivaču Cijena - provizija i 2 gostu Cijena provizija. Kao što ste naveli gore, moramo prijaviti punu cijenu i izdati račun s punom cijenom - slažem se. Ali čitajući odgovor gore, gospodin piše račun s iznosom koji je izdan nama iznajmljivaču. Ali isti taj račun ne možemo izdati / pokazati gostu jer je gost uplatio veći iznos od toga gdje je još dodana njegova provizija agenciji. Možete mi pomoći i reci šta je ispravno: koji iznos upisivati u evidenciju o prometu i na službeni račun ?! Najljepše hvala
Moto 12.08.2019 09:51
Pozdravljeni, Vidim da je vaše področje, više-manje o izdavanju računa, stranica za ponudnike APP. U nadi, da možete pomoči, bi vas molila,ako imate rešenje ili odgovor na pitanje: Platili smo akontaciju pre mesec dana za boravak jednom gostitelju, za korištenje APP. Sve više se bliži dan našega dolazka, gostitelj je blokirao e-mail, na mobilni se ne javlja i ne odgovara na poruke. Dali postoji neki drugi izlazak, osim prijave i tužbe za tu osobu i nekako doći do naše akontacije, jer očigledno boravka na tom mestu će biti nemoguč. Poznato je, da svi van Hrvatske, za rezervacije, traže akontacije, koje znaju biti rizik za nas koristnike, ali kako bi drugim putem došli do mesta na dan, koji želimo, osim na taj način. Zahvaljujem se vam na odgovoru i pomoč, kako i gde postupiti dalje? Pozdrav iz Slovenije
Vini 20.08.2019 20:08
Radim s booking.com i airbnb. Imam drukčiju cijenu svaki tjedan, svaki gost plaća drukčiju cijenu noćenja i dobije račun za taj iznos. Ali kako da napravim cjenik onda? Hvala.
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Što sve iznajmljivač mora imati u apartmanu 2016.

Popis gostiju za iznajmljivače - pravila i praksa

Popularno: