Propisi i Zakoni
15.9K

Koje nas izmjene turističkih propisa čekaju u 2021. godini?

Ministarstvo turizma i sporta objavilo Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. Što će biti novo za privatne iznajmljivače?

Otvoreno je Savjetovanje o Planu zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu i obrascima prethodne procjene učinaka propisa, kojim se javnost upoznaje s planiranim izmjenama propisa na području turizma i sporta.

U skladu s objavljenim Savjetovanjem, Ministarstvo truizma i sporta planira provesti izmjene dvaju aktualnih zakona kojima se uređuju odnosi i obveze pružatelja usluga u turizmu.

U 1. tromjesečju je planiran Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, a u 4. tromjesečju Zakon o izmjenama o ugostiteljskoj djelatnosti.

Zakon o pružanju usluga u turizmu će se mijenjati i dopunjavati kako bi se dokinula podjela ispita za turističke vodiče po županijama i organizirao jedinstveni ispit na nacionalnoj razini te propisali jasniji vremenski rokovi za povrat novca u slučaju otkazivanja paket aranžmana.


Nema više ručka ni večere

Iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti se planira brisati članak 30. stavak 6. koji propisuje da, ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, iznajmljivač smije pružati uslugu polupansiona i punog pansiona uz smještaj.
 

Brisanjem navedenog članka, svi domaćini će, bez iznimke, smjeti pružati samo uslugu doručka, a pansionska i polupansionska usluga u domaćinstvima odlazi u povijest

Zanimljiva odluka u vrijeme korona krize kada gosti sve više traže kompletnu uslugu u kućanstvima, koja nude izolirani smještaj uz domaći ugođaj.

Ministarstvo turizma i sporta u Obrascu navodi kako je to sve zbog Direktive 2006/123/EZ a koja traži usklađivanje.

Svoje mišljenje o ovoj izmjeni možemo iskazati na stranicama e-Savjetovanja do 26. rujna.


Brisanje pomoćnih kreveta iz Zakona o turističkoj pristojbi?

Međutim, ovo Savjetovanje je i prilika da u komentarima zatražimo i druge izmjene propisa, npr. izmjenu članka 12. aktualnog Zakona o turističkoj pristojbi, kojim je propisano da se ista obračunava i na pomoćne krevete, o čemu smo pisali u tekstu Pomoćni kreveti više nisu oslobođeni plaćanja paušala turističke pristojbe
 
Spremi
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Oslobođenje plaćanja turističke pristojbe samo za iznajmljivače koji su odjavili kategorizaciju i čiji su objekti oštećeni u potresu

Odjava kategorizacije tijekom godine - kad prestaju porezne obveze privatnog iznajmljivača?

Popularno: