Propisi i Zakoni
3 98.9K

Vodič kroz porezni sustav za iznajmljivače smještaja u Hrvatskoj

Od oko 60.000 malih privatnih iznajmljivača smještaja, čak 56.000 iznajmljivača plaća paušalni porez na dohodak. Saznajte zašto svi žele među paušalce, ali i osnovne stvari o ostalim poreznim modelima za iznajmljivače apartmana, soba, kuća za odmor i kampova

`Koje poreze sam dužan platiti?´ - pitanje je koje zabrinjava većinu iznajmljivača početnika. Svaka djelatnost koja donosi zaradu podložna je oporezivanju, a tako i iznajmljivanje privatnog smještaja, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Porezna uprava često izdaje brošure s uputama o oporezivanju kod iznajmljivanja apartmana, soba ili kuća za odmor, turistima i putnicima, ali su zabune i nedoumice ipak česte. Postoje 4 vrste poreza koje plaćaju građani Republike Hrvatske, iznajmljivači.

1. Porez na dohodak

Dvije su vrste poreza na dohodak - paušalni porez na dohodak i porez na dohodak od samostalne djelatnosti.

Paušalni porez na dohodak

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15), fizičke osobe mogu bez registriranja djelatnosti, odnosno osnivanja tvrtke ili obrta, pružati ugostiteljske usluge, i to:
 • ugostiteljske usluge u domaćinstvu – usluge smještaja s uslugama prehrane; doručka, polupansiona ili pansiona,
 • ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu – kao dopunska djelatnost povezana s poljoprivrednom proizvodnjom.

Većina pružatelja usluga u domaćinstvima su tzv. paušalci. Paušalni porez na dohodak plaćaju:
 • iznajmljivači koji iznajmljuju do 20 kreveta ili vlasnici kampa s 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju,
 • iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a prema odredbama Zakona o PDV-u niti im se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga kao dohodak od samostalne djelatnosti.


Iznajmljivači paušalci nisu obveznici fiskalizacije jer ne ostvaruju dohodak od samostalnog rada, već dohodak od imovine i imovinskih prava.


Paušalni porez na dohodak se izračunava na slijedeći način:
broj kreveta ili broj smještajnih jedinica u kampu x visina paušalnog poreza po krevetu ili jedinici x koeficijent određen razredom turističkog mjesta u kojem se pruža usluga noćenja.
 

Visina paušalnog poreza po krevetu je 300,00 kn, a po smještajnoj jedinici u kampu 350,00 kn. Pomoćni kreveti ne ulaze u obračun poreza.


Koeficijent turističkog mjesta je fiksan i određen Pravilnikom o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede.
 
A razred 1,00
B razred 0,85
C razred 0,70
D razred 0,50

Za nerasvrstana naselja koja nisu proglašena turističkim, primjenjuje se koeficijent razreda D.

Primjer izračuna paušalnog poreza:
Iznajmljivač posjeduje 4 apartmana 4+1. U obračun paušalnog poreza ne ulaze pomoćni kreveti što znači da se broj kreveta računa: 4 apartmana x 4 kreveta = 16 kreveta ukupno. Visina paušalnog poreza po krevetu je 300,00 kuna, 16 x 300 kuna = 4800,00 kuna. Taj iznos je još potrebno pomnožiti s koeficijentom razreda turističkog mjesta. Za A razred iznos ostaje isti, dok, primjerice, za B se množi s 0,85, pa konačan iznos kojeg mora platiti iznajmljivač s apartmanima u turističkom mjestu B razreda iznosi 4080 kuna.

Iznose paušalnog poreza možete potražiti i u slijedećim tablicama.
 
Izračun godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivanje apartmana, soba i kuća za odmor turistima po razredima turističkih mjesta (u kunama)
Broj kreveta A B C D
1 300,00 255,00 210,00 150,00
2 600,00 510,00 420,00 300,00
3 900,00 765,00 630,00 450,00
4 1200,00 1020,00 840,00 600,00
5 1500,00 1275,00 1050,00 750,00
6 1800,00 1530,00 1260,00 900,00
7 2100,00 1785,00 1470,00 1050,00
8 2400,00 2040,00 1680,00 1200,00
9 2700,00 2295,00 1890,00 1350,00
10 3000,00 2550,00 2100,00 1500,00
11 3300,00 2805,00 2310,00 1650,00
12 3600,00 3060,00 2520,00 1800,00
13 3900,00 3315,00 2730,00 1950,00
14 4200,00 3570,00 2940,00 2100,00
15 4500,00 3825,00 3150,00 2250,00
16 4800,00 4080,00 3360,00 2400,00
17 5100,00 4335,00 3570,00 2550,00
18 5400,00 4590,00 3780,00 2700,00
19 5700,00 4845,00 3990,00 2850,00
20 6000,00 5100,00 4200,00 3000,00
 
Izračun godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivanje smještajnih jedinica u kampu po razredima turističkih mjesta (u kunama)
Broj smještajnih jedinica A B C D
1 350,00 297,50 245,00 175,00
2 700,00 595,00 490,00 350,00
3 1050,00 892,50 735,00 525,00
4 1400,00 1190,00 980,00 700,00
5 1750,00 1487,50 1225,00 875,00
6 2100,00 1785,00 1470,00 1050,00
7 2450,00 2082,50 1715,00 1225,00
8 2800,00 2380,00 1960,00 1400,00
9 3150,00 2677,50 2205,00 1575,00
10 3500,00 2950,00 2450,00 1750,00

Paušalni porez je nepromjenjiv bez obzira na to da li iznajmljivač uz smještaj nudi i prehranu i bez obzira na to koliko je razdoblje u godini kada se usluga pruža.

Iznajmljivač paušalac nije dužan voditi poslovne knjige, osim Evidencije o prometu. To je knjiga u kojoj se evidentiraju svi izdani računi koje je svaki iznajmljivač obvezan izdati prema propisanim parametrima. Obrazac EP možete preuzeti ovdje.
 

U roku od 8 dana od dobivanja Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, dužni ste se prijaviti Poreznoj upravi (obrazac RPO-1 za prijavu u registar poreznih obveznika možete preuzeti ovdje). Jednako tako, obvezni ste se prijaviti i u slučajevima promjene broja kreveta te prestanka iznajmljivanja.

Paušalni porez plaća se tromjesečno, uplatnicama koje Porezna uprava dostavlja na kućnu adresu.

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

Porez od samostalne djelatnosti, koji se obračunava kao razlika između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga, plaćaju:
 • iznajmljivači koji iznajmljuju više od 20 kreveta ili više od 10 smještajnih jedinica u kampovima,
 • iznajmljivači koji su u sustavu PDV-a,
 • iznajmljivači koji su se odlučili za takav način obračuna poreza te dobili rješenje od Porezne uprave nakon podnošenja zahtjeva.

Prijavom u registar poreznih obveznika obrascem RPO (preuzeti ovdje) možete i dragovoljno postati obveznik plaćanja poreza na dohodak od samostalne djelatnosti na način utvrđen Zakonom o porezu na dohodak. Porez na dohodak od samostalne djelatnosti određuje se na temelju godišnje prijave koja se predaje do kraja veljače za proteklu godinu. Porezne stope su:
 
do 26.400,00 kuna 12%
26.400,00 kuna – 158.400,00 kuna 25%
iznad 158.400,00 kuna 40%

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, ako ste obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, dužni ste voditi poslovne knjige:
 • Knjga primitaka i izdataka (obrazac KPI možete pruzeti ovdje),
 • Evidencija o tražbinama i obvezama (obrazac TO možete pruzeti ovdje),
 • Knjiga prometa (nije obvezna ako se KPI ažurira dnevno, a obrazac KPR možete pruzeti ovdje),
 • Knjiga dugotrajne imovine (obrazac DI možete pruzeti ovdje).

Osnovna razlika između iznajmljivača paušalca i obveznika poreza na dohodak od samostalnog rada je u tome što kod paušalnog oporezivanja nema povrata poreza, odbijanja izdataka i slično. Zbog toga u nekim slučajevima, primjerice kod iznajmljivača koji ima više smještajnih jedinica i time veće troškove održavanja, može biti bolji sustav oporezivanja prema knjigama primitaka i izdataka, tj. prema dohotku od samostalnog rada. Iznajmljivači paušalci plaćaju porez avansno i na utvrđeni iznos ne utječe koliko gostiju iznajmljivač ima tijekom godine i da li njegovi prihodi pokrivaju sve troškove.

2. Prirez porezu na dohodak

Plaćaju ga obveznici poreza na dohodak u skladu s gradskom ili općinskom odlukom o visini prireza u mjestu prebivališta. Prirez plaćaju i paušalci i obveznici poreza na dobit. Visinu prireza možete saznati u područnoj Poreznoj upravi.

3. Porez na dobit

Plaćaju ga tvrtke te obveznici poreza na dohodak kojima je Porezna uprava odobrila plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak.

Obveznici poreza na dohodak, koji prema zakonu moraju ući u sustav oporezivanja dobiti, prijavu moraju podnijeti najkasnije 15 dana od početka nove godine. Obveza nastaje pod slijedećim uvjetima:
 • kada su ukupni prihod ili dugotrajna imovina veći od 2 milijuna kuna,
 • kada je dohodak veći od 400.000 kuna,
 • kada je u protekloj godini bilo zaposleno više od 15 radnika

Obveznici poreza na dobitak su dužni voditi dvojno knjigovodstvo prema Zakonu o računovodstvu.

Iznajmljivač može sam zatražiti od Porezne uprave da mu se odobri promjena sustava oporezivanja (prelazak s paušalnog na porez na dohodak od samostalnog rada ili s poreza na dohodak na porez na dobit) ukoliko procijeni da mu se to više isplati i to do kraja tekuće godine. Promjena načina oporezivanja na temelju podnesenog zahtjeva obvezuje poreznog obveznika slijedećih pet godina.

4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Plaćaju iznajmljivači obveznici PDV-a:
 • oni čiji je ukupni prihod u prošloj godini prešao iznos od 230.000 kuna,
 • oni koji koriste usluge poreznih obveznika iz drugih država članica EU i trećih zemalja.

Privatni iznajmljivači koji posluju s agencijama iz država članica EU dužni su zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja takve usluge (obrazac P-PDV preuzmite ovdje), a pružatelj usluge dužan je na računu istaknuti taj broj. Najčešći slučaj je kada se koriste usluge stranih agencija za popunjavanje smještaja, primjerice Booking.com-a ili Airbnb-a. Tada je iznajmljivač dužan sam obračunati PDV na uslugu posredovanja i za taj mjesec podnijeti prijavu putem PDV obrasca u Poreznu upravu (PDV obrazac možete preuzeti ovdje).

PDV se ne plaća na uslugu smještaja, već na proviziju! Konkretno, u slučaju Booking.com-a, 25% PDV-a se obračunava na onih 15% provizije agencije. U tu svrhu se predaju se obrasci PDV i PDV-S (PDV-S možete preuzeti ovdje) do 20. u mjesecu, a plaćaju se do posljednjeg dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je usluga izvršena.
 

PDV od 25% spada u izdatke iznajmljivača i bez prava na pretporez. Kod obveznika PDV-a koji su ušli u registar obveznika, bilo da su prešli prag od 230.000 kuna prihoda u prošloj godini ili su to postali po nekoj drugoj osnovi, PDV na uslugu smještaja se obračunava po stopi od 13 posto te imaju pravo na odbitak poreza.

Privatni iznajmljivači koji posluju sa trećim zemljama, odnosno ne-članicama EU, nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj, ali PDV na takve usluge plaćaju, te su dužni podnijeti prijavu putem PDV obrasca.

Iznajmljivači strani državljani ne mogu plaćati paušalni porez na dohodak. Državljani EU, koji imaju pravo iznajmljivanja smještaja u Hrvatskoj, automatski ulaze u sustav PDV-a. Oni su obvezni:

 • izdati račun,
 • obračunavati PDV na svaku pruženu uslugu,
 • dostaviti PDV obrazac Poreznoj upravi do 20. u mjesecu te platiti obračunati iznos do posljednjeg dana u mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje,
 • podnijeti godišnju prijavu PDV-a do kraja veljače za proteklu godinu (PDV-K obrzac preuzeti ovdje).

Ovdje su iznesene samo osnove poreznog sustava i temeljne razlike među modelima oporezivanja. Paušalno oporezivanje je najpovoljnije za privatne iznajmljivače i stoga ne iznenađuje činjenica da iznajmljivači nastoje zadržati status paušalca. Granica prihoda od 230.000 podignuta je s 85.000, koliko je iznosila prije koju godinu, i tako je poslovanje olakšano fizičkim osobama, iznajmljivačima. Registriranje poslovanja, otvaranje obrta ili firme, više od pet puta povećava troškove poslovanja. Osim ulaska u sustav PDV-a, tu je još i plaćanje boravišne pristojbe po osobi, troškovi knjigovodstva, članarine HGK-u ili HOK-u, te još preko 200 različitih parafiskalnih nameta.

Stoga ne iznenađuje činjenica da je od oko 60.000 malih privatnih iznajmljivača, njih 56.000 paušalaca prema podacima HGK. Isti izvor tvrdi da paušalci s oko 500.000 postelja ostvare oko 35% od ukupnog broja noćenja turista u Hrvatskoj. Obveze paušalaca u odnosu na obveznike drugih poreznih modela su male, ali zato kazne nisu; od 2000 do 50.000 kuna kažnjavaju se oni koji porez ne uplate u roku ili uplate manji iznos od određenog. Jednako se kažnjava i porezni obveznik koji radi na crno, odnosno onaj koji se ne upiše u registar poreznih obveznika u propisanom roku.

`Plaćanje poreza boli...´ - izjavio je čuveni škotski proizvođač viskija Thomas R. Dewar. Ali je i neizbježno. Uzaludno je tražiti načine za izbjegavanje plaćanja poreza, ali je svakako potrebno optimizirati poslovanje kako ne biste plaćali i ono što ne morate. Pri tom je najbolje posavjetovati se s knjigovođom ili poreznim savjetnikom. U međuvremenu, nabacite osmijeh, izvadite viski na stol i dočekajte gosta s dobrodošlicom, jer briga o gostu je ipak vaše najbolje poslovno ulaganje!
Spremi

Besplatne edukacije za privatne iznajmljivače u Trogiru, Splitu, Poreču...

Domaća ćakula: Od dvostruke rezervacije do stostrukih muka ježevih

Konferencija Turizam 365 i u online izdanju s nizom stručnjaka i turističkih djelatnika iz zemlje i inozemstva

Podovi od bambusa: Jesu li bambusovi podovi u trendu i zašto ih dizajneri koriste?

Bambusov parket: Koje su prednosti i nedostaci parketa od bambusa?

Design District sajam: Od eko namještaja do turističkog smještaja budućnosti

Gostoprimstvo u posljednji čas: Jednostavna čokoladna torta s maslinovim uljem

Besplatne vođene šetnje putevima Dobrinjštine

3 komentara Uključi se u raspravu
Vesna - Crikvenica 17.12.2015 14:55
Odlično napravljeno obrazloženje u svezi poreza, osim što fale pojedinosti. Kako, na primjer, mali iznajmlivač može davati doručak i što treba od dokumentacije za to ili je to sadržano u samoj cijeni noćenja? Moja baka jer nekad pripremala i doručke i to je bilo sadržano u cijeni. Kakva dokumentacija treba i kakve dozvole za davanje doručaka, na primjer, kada kućanica ima 2 ili 4 gosta? To je zapravo neisplativo, ali kod ovakve konkurencije, gdje ima više od 13000 kreveta u jednom mjestu, gdje pojedinci imaju i više od 6 kreveta, pa sve do 48 i 50, gdje je tu zapravo mali iznajmljivač koji mora spuštati cijenu sve više jer prema iznajmljivačima koji imaju više od 3 jedinice, on je zapravo jako loše pozicioniran s obzirom na cijene konkurencije?
Cimerfraj.hr 21.12.2015 16:04
Poštovana gđo. Parat, zahvaljujemo na sugestiji. U nekom od sljedećih članaka ćemo svakako razmotriti izazove s kojima se suočavaju iznajmljivači koji, uz usluge smještaja, pružaju i usluge prehrane u domaćinstvima. Svjesni smo da se sve više nas, iznajmljivača, odlučuje na proširivanje svoje turističke ponude na različite načine kako bismo bili konkurentniji. Tema o pružanju usluge prehrane, uz smještaj, u domaćinstvu zaslužuje posebnu pažnju.
Milka 25.12.2021 01:08
Zašto mi paušalisti moramo u EP obrazac unositi provizije Bookinga koje su 15% i koje nam povećavaju zaradu koju nemamo?
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Turistička članarina - obveza svakog iznajmljivača apartmana

Zašto iznajmljivači apartmana moraju plaćati TV pretplatu?

Popularno: