Opći uvjeti korištenja www.cimerfraj.hr internet stranice

Internet stranica www.cimerfraj.hr i sve njene poddomene (u daljnjem tekstu Stranice) vlasništvo su tvrtke Do-bra d.o.o., Štefanićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu Vlasnik Stranice). Korištenjem ovih stranica prihvaćate ove odredbe o općim uvjetima korištenja te obavijesti koje se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s ovim općim uvjetima korištenja Stranica, molimo Vas da ih ne koristite!

Opće odredbe o internet stranici Cimerfraj.hr

Sav sadržaj na Stranici, uključujući i vizualni identitet, zaštićen je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i drugim relevantnim HR propisima te ga je izričito zabranjeno kopirati, prenositi, mijenjati, prerađivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati, bez prethodnog odobrenja Vlasnika Stranice.

Iznimno, bez odobrenja Vlasnika Stranice se smije prenijeti sadržaj ili dio sadržaja Stranice ako zadrži izvornu cjelovitost i smisao, uz obvezno navođenje izvora i poveznice na originalni sadržaj na Stranici.

Vlasnik Stranice ne odgovara ni za kakav oblik štete nastao nepravilnim korištenjem ili zlouporabom sadržaja Stranice. U slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja Stranice, Vlasnik Stranice zadržava pravo potraživanje nadoknade štete i pokretanja odgovarajućeg pravnog postupka.

Ograničenje na osobno, nekomercijalno korištenje

Ove Stranice su namijenjene korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Korištenjem Stranice, Korisnik pristaje da je svaki sadržaj kojeg objavi na Stranici (komentari, poruke, osvrti, kritike, recenzije, fotografije) podložan upotrebi i slobodan na korištenje Vlasniku Stranice tako da ga Vlasnik Stranice smije prerađivati, uređivati, uklanjati djelomično ili u cijelosti, modificirati ili prenijeti u Sadržaj Stranice. Korisnik je isključivo odgovoran za sadržaj kojeg objavi na Stranici, a koji nije u vlasništvu Vlasnika Stranice.

Vlasnik Stranice se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja bi na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene Cimerfraj.hr Stranice, za bilo koje radnje Korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati Korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Stranica Cimerfraj.hr.

Sadržaj na Stranici objavljen od strane Korisnika

Komentari Korisnika će biti objavljeni na Stranici, a za što nije potrebna privola. Vlasnik Stranice ne kontrolira i ne odgovara za informacije pružene od strane Korisnika, a koje bi mogle uključivati informacije o trećim stranama. Bilo kakav zahtjev prema informacijama o otkrivanju osobnih podataka, treba uputiti Korisniku. U slučaju pritužbe na neistinitost i zahtjeva za brisanje komentara Korisnika, Vlasnik Stranice može od Korisnika zatražiti dodatne informacije, koje će upotrijebiti isključivo u svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za brisanje komentara Korisnika.

Korištenjem Stranice, Korisnik prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Općim uvjetima za svaku objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti Registraciju/Prijavu na Stranici. Nije dopuštena objava sadržaja u kojoj se koristi:

Psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje drugih korisnika;
Govor mržnje, diskriminacija ili netolerancija po osnovi spola, vjere, seksualnog opredjeljenja, nacionalnosti ili osobnih ovjerenja;
Spamanje;
Reklamiranje proizvoda i usluga Korisnika i/ili trećih strana:
Citiranje uvredljivog sadržaja;
Korištenje nadimka (imena i prezimena) druge osobe;
Objava neprimjerenog sadržaja;
Objava prijetnji.

Zaštita privatnosti i korištenje osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna i nikada ne zloupotrebljavamo podatke koje ste dobrovoljno ostavili na Stranici. Vlasnik Stranice se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost na Stranici, u onoj mjeri u kojoj to dopušta priroda naših odnosa i poslovanja.

Korisnici usluga Stranice pristaju da Vlasnik Stranice prikupi osobne podatke:

Ime i Prezime
Destinacija
E-mail adresa
Fotografija profila

Navedeni podaci su neophodni za Registraciju/Prijavu koja služi kako bi Vlasnik Stranice omogućio Korisniku korištenje usluga Stranice. Navedeni podaci će biti korišteni i za povremeno slanje obavijesti elektronskom poštom o uslugama i sadržaju Stranice.

Osim navedenih podataka, Korisnik može na neki drugi način pružiti informacije prilikom popunjavanja obrazaca, provođenja pretraživanja, ažuriranja, odgovaranja na ankete, sudjelovanja u promocijama ili korištenja posebnih ponuda Stranice. Tako prikupljene informacije su anonimne, a Vlasnik Stranice se obvezuje da će ih koristiti isključivo u tu svrhu i da ih neće proslijediti trećim stranama.

Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem Stranice, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit, i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).

U svakom trenutku možete zatražiti uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka od Vlasnika Stranice, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte.

U svakom trenutku možete zatražiti izmjenu ili potpuno brisanje svih svojih osobnih i drugih podataka.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim prethodno navedenih. Njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, niti će biti prodani trećoj strani.

Vaši osobni podaci su zabilježeni u elektroničkom obliku i čuvaju se u prostorijama Vlasnika Stranice. Prikupljenim podacima, pristup ima Vlasnik Stranice, administrator Stranice i računovođa Stranice. Svim ostalim osobama, uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 11 godina. Po isteku toga roka, Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

Pravo isključenja

Vlasnik Stranice zadržava pravo da isključi onog Korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete korištenja www.cimerfraj.hr stranica, na bilo koji način ometa rad Stranice ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih Korisnika, a ovo se naročito odnosi na Korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sadržaj Stranice, osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na Cimerfraj.hr i objavi u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobiranja na sličnim stranicama ili u drugim medijima, tako da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge.

U tom slučaju Vlasnik Stranice, uz isključenje takvog Korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Promjene ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja

Vlasnik Stranice zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranice i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

Do-bra d.o.o.
Štefanićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska