Aktualno
40.4K

Novi zakoni na savjetovanju s javnošću: Umjesto boravišne, plaćat ćemo turističku pristojbu

Zakon o turističkoj pristojbi bi trebao zamijeniti postojeći Zakon o boravišnoj pristojbi, saznajemo na Javnom savjetovanju otvorenom od srijede 19. rujna. Prijedlog sadrži brojne novitete, a zakonodavac ističe drugačiju raspodjelu prikupljenih sredstva. Na javnoj raspravi su još i prijedlozi Zakona o turističkim zajednicama te Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Ministarstvo turizma je uputilo Prijedlog Zakona o turističkoj pristojbi na savjetovanje s javnošću od 19. rujna do ​18. listopada. Aktualni Zakon o boravišnoj pristojbi bi tako bio zamijenjen Zakonom o turističkoj pristojbi. Postojećim i predloženim Zakonom se određuju obveznici plaćanja pristojbe, uvjeti i način plaćanja, raspodjela prikupljenih sredstava, korištenje sredstava, prijava i odjava turista te inspekcijski nadzor.

Prema novom Prijedlogu, pojam "boravišna pristojba" se mijenja u "turistička pristojba" u skladu s praksom u konkurentskim turističkim zemljama. 

Novost je i određivanje visine turističke pristojbe u najvećem dijelu na lokalnom nivou, dok će ministar pravilnikom odrediti minimum i maksimum turističke pristojbe. Unutar propisanog okvira, županijske skupštine i turistička vijeća regionalnih turističkih zajednica će određivati visine turističke pristojbe. Odluku o maksimalnoj i minimalnoj visini turističke pristojbe će ministar donositi do 31. siječnja tekuće godine za sljedeću godinu.
 

Vlasnici kuća za odmor i članovi uže obitelji, ako se radi o starim naslijeđenim obiteljskim kućama, više nisu oslobođeni od plaćanja boravišne pristojbe.


Uža obitelj još uža

Novi prijedlog Zakona užu obitelj definira kao "bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojče i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh". Dakle, po novom Zakonu, u užu obitelj ulaze članovi izvanbračne zajednice, ali ne i braća i sestre vlasnika i njegovih roditelja, te njihova djeca. Vlasniku kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje uže obitelji dozvoljeno je prijaviti se u turističkoj zajednici samo jednom i to prilikom plaćanja turističke pristojbe.

Sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, odobrenim od strane školske ustanove, do sada nisu plaćali pristojbu, po novome Zakonu bi bili obvezni plaćati 50 % turističke pristojbe.
 

Pružatelji usluge smještaja u kućanstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističku pristojbu će plaćati isključivo u godišnjem paušalnom iznosu za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu.

 

Raspodjela sredstava od turističke članarine

  • 2,5 % sredstava na posebni račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima
 
  • 2 % sredstava na posebni račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica
 
  • od preostalih sredstava 65 % lokalnoj/lokalnim turističkim zajednicama (od čega se 30% sredstava doznačuje općini ili gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista), 15 % regionalnoj turističkoj zajednici, 20 % sredstava HTZ-u.

Turističko vijeće lokalne turističke zajednice odlučuje koji dio sredstava koji pripada lokalnoj turističkoj zajednici, a najviše do 25 %, se može koristiti za financiranje projekata koji su u destinaciji od iznimne važnosti. 

Do sada je raspodjela sredstava izgledala ovako: 1 % Crvenom križu, 2,5 % HTZ-u za turistički nerazvijena područja, a od preostalih sredstava, 65 % je išlo turističkoj zajednici općine i grada, od čega je 30 % išlo na račun općine ili grada za poboljšanje uvjeta boravka turista, 10 % županijskoj TZ i 25 % HTZ-u.  

Namjera je nadoknaditi gubitak sredstava koji je nastao zbog novog Zakona o članarinama turističkim zajednicama i snižavanjem iznosa članarina.
 

Nacionalni parkovi i parkovi prirode ostaju bez sredstava od turističke pristojbe.

Sredstva prikupljena od turističke pristojbe nautičkog turizma će se uplaćivati na posebni račun HTZ-a i od toga će 65 % dobiti lokalne turističke zajednice na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, 10 % regionalne, 25% Hrvatska turistička zajednica za nacionalnu promociju nautičkog turizma.


Gradovi i općine će i dalje ubirati trećinu

Iako je bilo brojnih pritužbi na dodjelu 30 % sredstava gradovima i općinama na čijem području se nalazi turistička zajednica, nova raspodjela sredstava zadržava dosadašnji postotak koji će biti doznačen za račune jedinica lokalne samouprave.

Nezadovoljstvo takvom raspodjelom je najviše uzrokovano netransparentnim i nenamjenskim trošenjem sredstava u gradovima i općinama. Da ta sredstva nisu mala, pokazuju i podaci FINE za 2017. godinu - od boravišne pristojbe i članarine je prikupljeno gotovo 679 milijuna kuna, od čega je 464 milijuna samo od boravišne pristojbe, i to najviše u 7 primorskih županija.

Podsjetimo se, prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu koja je usvojena na sjednici Vlade 2. kolovoza, boravišna pristojba je od 1. siječnja 2019. veća za 25 %, a paušal boravišne kojeg će plaćati iznajmljivači će biti veći 15 % i iznosit će po krevetu:
 
  • 345,00 kuna za A razred turističkog mjesta,
 
  • 293,25 kuna za B razred turističkog mjesta,
 
  • 241,50 kuna za C razred turističkog mjesta,
 
  • 172,50 kuna za D razred turističkog mjesta,


Turističke zajednice - destinacijske menadžment organizacije

Na savjetovanje s javnošću 19. rujna su upućeni i prijedlozi Zakona o turističkim zajednicama koji sustav turističkih zajednica organizira po modelu destinacijskih menadžment organizacija te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama.

Saznajte više o navedenim prijedlozima i ostalim detaljima Prijedloga Zakona o turističkoj pristojbi na javnoj raspravi. Uključite se!
Spremi

Međimurju Green Destinations - prva regija u Hrvatskoj s ovom prestižnom nagradom

Bizarne turističke atrakcije: Je li ova kuća u kamenu najkreativnija ili najružnija kuća koju ste ikada vidjeli?

Kulturne konferencije – kulturne težnje hrvatskog turizma

Muči te nelojalna konkurencija?

Solarna pismenost - besplatni interaktivni digitalni tečaj za sve građane

Istrijani već u pripremama za sezonu 2023. - besplatne edukacije za iznajmljivače Vrsara i Funtane

Kakvim gostima se nadati izvan glavne sezone?

Kako postati iznajmljivač u sedam koraka

Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

38 posto noćenja ostvareno u obiteljskom smještaju, 22 posto u hotelima

Primljeno na znanje: Iz Izvješća o javnom savjetovanju o povaćavanju paušala za privatne iznajmljivače

Popularno: