Propisi i Zakoni
22 94.4K

Obveze privatnih iznajmljivača u 2019. godini

Koje su naše obveze u 2019. godini? Što je novo, a što staro, i što provjerava turistička inspekcija? Koje sve propise moramo zadovoljiti kako bismo poslovali legalno i spavali mirno?

Iako je godina ispucala svoje prve mjesece, nije kasno za podsjetiti se na obveze privatnih iznajmljivača, tim više što kreću inspekcije koje ponajviše traže greške uredno registriranih domaćina.
 
Na kućne adrese nam polako počinju pristizati nova porezna rješenja. Započnimo s prebrojavanjem pravila i "moranja" za sve domaćine, koji žele poslovati legalno, upravo s novim paušalom poreza na dohodak.
 

1. Paušal za privatne iznajmljivače

Godina 2019. je donijela sasvim nova pravila o paušalu poreza na dohodak, čiji su obveznici privatni iznajmljivači, a sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Malo je punoljetnih, bavili se oni iznajmljivanjem ili ne, a da ne znaju da je krajem prošle godine izglasana nova inačica Zakona kojom su odluke o visinama tzv. paušala za iznajmljivače prepuštene jedinicama lokalnih samouprava s ograničenjima od 150,00 kuna za najniži, odnosno 1500,00 kuna za najviši iznos paušala. 
 
Dakle, osnovica za obračun paušala se razlikuje od općine do općine i grada do grada, ali je obračun svugdje jednak:
 
(broj fiksnih kreveta x osnovica (kn)) + prirez = paušalni porez
 
Primjer za grad Zagreb: (20 kreveta x 300 kn) + 18% prireza = 6000 + (6000 x 0,18) = 7080,00 kn
 
Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih postelja u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Na paušal ne utječe niti popunjenost smještaja niti broj dana u godini kada pružamo ugostiteljske usluge u domaćinstvu. 
Paušalni porez smo dužni uplatiti na račun grada/općine prema našem prebivalištu, a plaćamo ga tromjesečno na temelju spomenutog Rješenja kojeg nam izdaje Porezna uprava. Da bi dobili to Rješenje, moramo imati valjano ono drugo Rješenje o registriranoj djelatnosti i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO).
 

2. Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Nazivamo ga još i Rješenje o kategorizaciji i ono je u suštini dozvola za rad. Zahtjev za izdavanje Rješenja podnosimo u županijskom Upravnom odjelu
 
Uz zahtjev smo dužni priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i potvrdu o uporabljivosti objekta. Usto plaćamo i upravnu pristojbu od 70-ak kuna, nakon čega na teren izlazi komisija koja utvrđuje jesu li zadovoljeni uvjeti za vrstu i kategoriju objekta. 
 
Ovisno o vrsti i kategoriji objekta, dužni smo imati opremu u apartmanima a sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 
Aktualni Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sadrži i priloge s uvjetima za kategorije pojedinih vrsta objekata u domaćinstvu: sobe, studio apartmani, apartmani, kuće za odmor, kampovi, kamp odmorišta i robinzonski kampovi odmorišta. 
 
Ovo je najvažniji dokument za privatne iznajmljivače i sve što je navedeno u njemu, moramo imati ili poštovati kako bismo poslovali legalno i kako ne bismo imali problema s turističkom inspekcijom. Njime je propisana i naša sljedeća obveza: standardizirana ploča.
 
Inspekcija provjerava legitimnost našeg poslovanja u skladu s valjanim Rješenjem o kategorizaciji - smijemo pružati samo one usluge koje su nam Rješenjem odobrene i samo odobrene usluge, vrstu i kategoriju smještaja smijemo oglašavati na stranicama internetskih oglašivača smještaja
U praktičnom smislu to znači da ne smijemo isticati više zvjezdica od onih koje nam je procijenila komisija, ne smijemo primati više gostiju od broja ležajeva na Rješenju, ne smijemo pružati usluge prehrane ako nismo ovlašteni za to, itd. Kršenje ovih propisa sankcionira turistička inspekcija
 

3. Propisana ploča za apartmane

Standardizirana ili propisana ploča je poput osobne iskaznice objekta koja mora biti uvijek izložena. Propisana ploča se može naručiti isključivo kod ovlaštenih proizvođača i njezin izgled je strogo određen. 

Obveze privatnih iznajmljivača u 2019. godini
 
Naručiti je ne može bilo tko, već samo onaj koji priloži valjanu kopiju Rješenja o kategorizaciji. Nekada je bila samo jedna tvrtka iz Karlovca koja je izrađivala i isporučivala standardizirane ploče za smještajne objekte. Danas postoji još šest tvrtki sa sjedištima u Splitu, Zadru, Raši i Poreču, međutim, ploče svih proizvođača bi trebale izgledati jednako. 
 

4. Upis u Registar poreznih obveznika (za iznajmljivače početnike)

U roku od 15 dana od ishođenja Rješenja o kategorizaciji, a sukladno Pravilniku, svi domaćini su dužni prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u Registru poreznih obveznika (RPO).
 
Prijava u RPO se podnosi na RPO-1 obrascu u nadležnoj Poreznoj upravu, a sukladno mjestu prebivališta domaćina. Na temelju upisa u RPO domaćini dobivaju porezna rješenja za plaćanje paušala u 4 jednaka obroka godišnje. 
 
 

Što sve domaćini moraju plaćati?

1. Paušalni porez na dohodak za iznajmljivače
3. Članarina turističkim zajednicama
4. PDV na proviziju stranih posrednika (ako koristimo takve usluge)
 
 
 

4. Paušal boravišne pristojbe

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, paušal se plaća za registrirane stalne ležajeve, ne ovisi o razdoblju, prihodima i noćenjima. 
 
Bračni krevet se računa kao dva ležaja, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun paušala poreza niti boravišne pristojbe. 
Kao i kod paušala poreza, ovdje također postoji formula za izračun koja uzima u obzir razred turističkog mjesta i broj fiksnih postelja. Odluku o visini paušala boravišne donosi nadležno ministarstvo za svaku godinu. U 2019. je osnovica za obračun boravišne pristojbe u privatnom smještaju 345,00 kuna po ležaju. 
 
broj fiksnih postelja x 345,00 kn x koef. područja = paušal boravišne pristojbe
 
Boravišna se uplaćuje na račun područne turističke zajednice, gdje se mogu preuzeti i uplatnice. Uplatnice se mogu preuzeti i iz sustava eVisitor. Boravišna se može platiti u tri jednaka obroka s rokovima dospijeća do 31.7., do 31.8., do 30.9. 
 

5. Članarina turističkim zajednicama

Članarinu TZ smo ovu godinu već obračunavali i plaćali u veljači jer je kraj veljače krajnji rok za podmirenje ove obveze. 
 
Članarina turističkim zajednicama ili turistička članarina, kako ju često nazivamo, se računa na temelju svih primitaka u protekloj godini. Primici se iskazuju u obrascu EP na temelju knjige Evidencija o prometu
 
Ukupni primici se množe s koeficijentom razreda turističkog mjesta, a koji u ovoj godini iznose: 
 
A B C D
0,16150 0,14858 0,12920 0,11628
 
Za obračun i uplatu članarine TZ, iznajmljivači su zaduženi sami, nema uplatnica iz Porezne i turističkih zajednica koje stižu na naše adrese zato mnogi previde ovu obvezu iako su iznosi objektivno najniži usporedbi s ostalim financijskim obvezama privatnih iznajmljivača.
 

6. PDV na proviziju iznajmljivačima

Koristimo li usluge stranih posrednika i agencija, tvrtki sa sjedištem u drugim državama članicama EU, moramo obračunati i platiti PDV na njihove usluge, do 20. u tekućem za prethodni mjesec, u onim mjesecima u kojima ostvarujemo takav promet.
 
Konkretan primjer - ako poslujemo s B.com-om ili Airbnb-om, na iznos njihove provizije, tj. samo na onaj dio novca kojeg ostavljamo njima, ćemo obračunati PDV i to po stopi od 25% kakva se obračunava za takve usluge. 
 
O tome smo već pisali u članku PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače, kao i obvezi isticanja PDV identifikacijskog broja, a koja je dodatno propisana posljednjim izdanjem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 
 

7. PDV ID broj

Ovdje pročitajte zašto smo obvezni isticati PDV identifikacijski broj.
 

8. Prijava i odjava gostiju u sustav eVistor

"Što ih moram prijavljivati kao ionako sve plaćam paušalno i ne ovisi o borju noćenja?", često je pitanje. E, pa, moramo prijaviti i odjaviti sve goste jer nas na to obvezuju popisi, točnije Zakon o boravišnoj pristojbi koji kaže da je fizička osoba koja pruža uslugu smještaja u svojem objektu dužna prijaviti goste u roku od 24 sata te iste odjaviti na dan odlaska. 

Obveze privatnih iznajmljivača u 2019. godini e Visitor
 
Nekada smo tu obvezu obavljali posjetom područnom turističkom uredu, danas imamo sustav eVisitor koji nam dosta olakšava poslovanje. Zahvaljujući njemu, nismo više obvezni voditi knjigu gostiju ako ih sve upisujemo u eVisitor.
 
U slučaju posjeta inspekcije, moramo biti spremni u svakom trenutku izlistati popis gostiju iz eVisitora koji mora odgovarati broju gostiju koji trenutno borave kod nas, kao i broju gostiju kojima smo dotad izdali račune za smještaj. 
 

9. Izdavanje računa gostu

Izdavanje računa gostu je naša obveza prema Zakonu o pružanju ugostiteljskih usluga i zato račun za usluge smještaja obavezno ispisujemo svima, bez obzira preko koje agencije ili posrednika stigli do nas. Kopiju računa čuvamo, prema propisima iz knjigovodstva idućih 11 godina. Propisano je i kako račun mora izgledati, što sve mora sadržavati,  smije li račun biti izražen u nekoj stranoj valuti, npr. u eurima, te kako odrediti cijene na računu za smještaj
 

10. Isticanje službenog cjenika

A te cijene na računu kojeg izdajemo gostu moraju uvijek odgovarati cijenama iz službenog cjenika. Cjenik mora biti istaknut na vidljivom mjestu u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u kunama, ali smije biti navedena i približna protuvrijednost u nekoj drugoj stranoj valuti. 
 
Na cjeniku mora biti navedena najviša krajnja cijena koju plaća gost naših smještajnih jedinica. Znači, ne moramo imati cjenik za svaku agenciju s kojom poslujemo pa mijenjati cjenik u apartmanu ovisno o tome preko koga nam gost stiže.
 
U cjeniku navodimo jasno formiranu cijenu, i to onu najvišu koja se može naplatiti za našu uslugu, na koju kasnije možemo obračunavati popuste iz različitih razloga.
Svi popusti moraju biti navedeni i iskazani na računu kojeg izdajemo gostu, ali osnovna cijena na računu na koju se obračunava popust mora odgovarati cijeni navedenoj u cjeniku. 
 

11. Evidencija o prometu

Dovoljno je izdane račune evidentirati u obrazac EP koji nam kasnije služi za obračun turističke članarine. Obrazac EP možete preuzeti ovdje
 
 

Koje sve poslovne dokumente domaćin mora imati?

1. Službeni cjenik usluga
2. Kopije računa
3. Evidencija o prometu
4. Popis gostiju (eVisitor)
5. Normativi jela i pića (za one koji pružaju uslugu prehrane uz smještaj)
 
 
 

12. Normativi (za domaćine koji pružaju uslugu prehrane)

Domaćini koji pružaju uslugu prehrane uz smještaj su dužni utvrditi normative namirnica za svako pojedino jelo, piće ili napitak, pridržavati se tako utvrđenih normativa i predočiti listu utvrđenih normativa gostu ako to zahtijeva.
 

13. Podnošenje prigovora

Svakom gostu smo obvezni ponuditi priliku da uputi prigovor na našu uslugu. Više nije potrebno imati posebnu knjigu za podnošenje prigovora, dovoljno je na vidno mjesto u objektu istaknuti adresu elektroničke pošte na koju gost može poslati primjedbu ili obavijest o načinu podnošenja prigovora uložiti u knjigu dobrodošlice gostu ili mapu s obavijestima u svakoj smještajnoj jedinici.

 

Prigovor gosta ne smijemo zanemariti, naprotiv, dužni smo odgovoriti na njega u roku od 15 dana, a sve prigovore smo obvezni čuvati godinu dana od datuma podnošenja istog. 

Ovdje možete preuzeti obavijest o načinu podnošenja prigovora.

 


Što je s GDPR-om?

Priča oko Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao da je prohujala s proteklom godinom i kao da nas se ne tiče. U suštini, mi smo obvezni prikupljati osobne podatke u određenom opsegu, a u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza i evidencije gostiju u sustav eVisitor. Podatke ne smijemo kopirati niti dijeliti s trećim stranama
. Za one koji žele svojim gostima pružiti relevantne informacije o svrsi prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka, u eVisitoru se mogu preuzeti GDPR obavijesti na 13 različitih jezika. 
 

 


14. Oznaka zabrane alkohola za mlađe od 18 godina

Iako je isticanje oznake zabrane usluživanja, odnosno konzumiranja, alkohola osobama mlađima od 18 godina jasno propisano za one ugostiteljske objekte u kojima se poslužuju alkoholna pića, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti je iznajmljivačima također dodijeljena ta obveza, a nije navedeno odnosi li se ona samo na one pružaju imaju i uslugu prehrane, odnosno služenja pića i napitaka, uz smještaj.

I zato ovdje preuzmite oznaku zabrane alkohola osobama mlađima od 18 godina i istaknite je na vidljivo mjesto u objektu. Ne košta ništa, a osigurava nas od bilo kakvih eventualnih problema s inspekcijom.
 


15. Evakuacijski plan u apartmanu

Isticanje evakuacijskog plana nije propisano zbog onih domaćina koji iznajmljuju jednostavne objekte, ali je ipak propisano za sve. I zato ga moramo istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Nije propisano kako taj plan mora izgledati i dovoljno ga je nacrtati rukom. jednostavan tlocrt apartmana ili kuće za odmor, uz naznačene otvore i izlaze, bit će dovoljan da ne brinemo zbog primjedbi turističke inspekcije

Obveze privatnih iznajmljivača u 2019. godini


16. Prva pomoć za goste

Pravilnik propisuje da sredstva za pružanje prve pomoći moraju biti osigurana "za jedan ili više objekata". U praksi to znači da više nismo obvezni imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, ali je moramo imati na dostupnom mjestu u objektu.


17. Savjesna briga o gostu na tradiciji gostoprimstva

Zašto je ovo naša obveza? Treba li uopće odgovarati na ovo pitanje ili pisati o savjesti i gostoprimstvu u obiteljskom smještaju. Onoga trenutka kada smo se odlučili voditi obiteljski posao iznajmljivanja smještaja, preuzeli smo brigu o gostima u našoj destinaciji i pod našim krovom te odgovornost za nasljeđe gostoljubivosti ukorijenjene u tradiciji našeg podneblja i naših predaka. Mi smo ogledalo svojega grada i mjesta, prvi dojam gosta koji je prvi put u Hrvatskoj, koji je prvi put u našoj destinaciji. Oslonac onoga koji dolazi ponovno. 

Ako poštujemo navedene propise, ne moramo se bojati inspekcije, a ako budemo toplina gostoljubivosti i podrška humanosti svojim gostima, ne moramo se bojati niti za popunjenost našeg smještaja i budućnost našeg poslovanja. Uspješna vam turistička sezona 2019.!

Cimerfraj.hr izjava o odricanju od odgovornosti

 
Spremi

5 načina za smanjivanje otkazivanja rezervacija

​Fleksibilniji uvjeti otkazivanja nam mogu sačuvati rezervacije u ovoj ekstremnoj globalnoj situaciji

​Koja je idealna sobna temperatura u stanu, kući ili apartmanu?

FITUR 2021.: ​Bez zdrave doze patriotizma nema uspješnog turizma

HBOR i MINT: Krediti za privatne iznajmljivače s kamatom od 2 posto

Top 5 zemalja za ulaganje u nekretnine s turističkim potencijalom u 2022. - među njima i jedna susjedna država

Nacionalni program oporavka i otpornosti: 50 milijuna kuna privatnim iznajmljivačima za zelenu tranziciju

Prednosti korištenja PMS-a i Channel Managera u obiteljskom smještaju

22 komentara Uključi se u raspravu
Željko - Pitomača 06.05.2019 20:27
Kako turistička inspekcija gleda na to ako se u studio apartman sa dva ležaja primi dvoje odraslih gostiju sa malim djetetom?
Cimerfraj.hr 08.05.2019 12:03
Poštovani g. Željko, djeca do 12 godina su oslobođena plaćanja boravišne pristojbe pa je praksa i da se primaju s roditeljima u smještaj koji je kategoriziran samo za dvije osobe. Naravno, ako primite par s djetetom u studio apartman, ne smijete naplatiti veću cijenu boravka nego što biste inače naplatili za dvije osobe.
Odgovori
Hrvoje - Zadar 08.05.2019 22:39
Mislim da g. Željko nije mislio na boravišnu pristojbu, već na to da je apartman za 2 osobe, a u eVisitoru su navedene 3 osobe, 2 odrasle i npr. dijete od 10 godina... To može biti i dijete od 15 godina koje plati uredno pola boravišne, ali što kada dođe inspekcija i utvrdi da je u apartmanu boravilo više osoba nego što je dozvoljeno rješenjem o kategorizaciji?
Željko - Pitomača 09.05.2019 11:19
Da i studio apartman kategoriziran za dvije osobe, a dječji krevetić mora biti dostupan na zahtjev gosta.
Odgovori
Darije - Otočac 10.05.2019 23:59
O tome se govori u ovom članku: https://www.cimerfraj.hr/propisi-i-zakoni/pomocni-kreveti-apartman Evo izdvojenog teksta koji govori o tome, a ja bih napomenuo da kad u tekstu piše nema mogućnosti postavljanja pomoćnog ležaja, mislim da se odnosi na to da nema u pravilniku napisano kako smije staviti pomoćni ležaj s obzirom na uvjete, a ne da fizički ne može staviti ležaj. Ako domaćin ima registriran apartman samo za dvije osobe, npr. studio-apartman za dvoje, gdje nema mogućnosti postavljanja pomoćnog kreveta, a isti iznajmi roditeljima s malom bebom, sustav eVisitor mu omogućava prijavu djeteta, ali je iznajmljivač u prekršaju zbog neusklađenog broja osoba koje smiju boraviti u registriranom objektu.
Željko - Pitomača 13.05.2019 11:06
Da, točno tako. Trebalo je uvesti stavku da djeca do 12 god. koja ni ne plaćaju boravišnu pristojbu se ne vode pod broj osoba koje borave u objektu.
Odgovori
Hrvoje - Zadar 13.05.2019 11:29
Znači, to je prekršaj. Iako evisitor dovodi ljude u zabludu na određeni način - dozvoljava da se unese dijete kao treća osoba u apartman koji smije primiti 2 osobe i time iznajmljivač sam sebi potpisuje presudu... Netko zločest sad bi rekao da je sustav napravljen kao klopka... Ponekad ljudi dođu s djetetom koje nisu spominjali jer računaju da se ne računa dijete koje spava sa njima u krevetu... Koliko je propisana kazna za taj prekršaj?
Željko - Pitomača 13.05.2019 13:00
Po meni to se ne bi trebalo gledati kao prekršaj pošto djeca do 12 ne plaćaju boravišnu pristojbu pogotovo ako ne naplaćuje se dodatno smještaj za njih.
Odgovori
Hrvoje - Zadar 13.05.2019 13:22
Ne bi trebalo gledati, ali iznajmljivač je u prekršaju... Koja je kazna? Da li je propisana kazna?
Darije - Otočac 13.05.2019 13:42
Kaže ovako u članku: ... Ako turistička inspekcija utvrdi da je domaćin ilegalno postavio dodatni ležaj i naplatio taj isti ležaj, odnosno da krši uvjete koji su navedeni u rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, domaćinu se uručuje rješenje kojim mu se zabranjuje daljnje pružanje spornog dijela usluge. Žalba protiv tog rješenja ne odgađa izvršenje zabrane. Propisana je i novčana kazna od 2500 do 10.000 kuna za ovakav prekršaj, a za ponavljanje istog je predviđena kazna od 5000 do 20.000 kuna. ...i dalje se navodi: Ako je prekršaj utvrđen prvi put, inspektor može naplatiti kaznu od 1000 kuna na licu mjesta. Veselo nema šta...
Hrvoje - Zadar 13.05.2019 14:24
Darije H. - ne postavlja domaćin nikakav dodatni ležaj - npr. u apartmanu koji je za dvije osobe je bračni krevet za 2 osobe, a dođu gosti sa djetetom i djete spava između njih - domaćin prijavi u e-visitor te 3 osobe a apartman je kategoriziran za 2 osobe i ne stavlja nikakav pomoćni krevet... Kasnije dolazi inspekcija koja ima dokaz u e-visitoru da su bile 3 osobe u apartmanu i tvrde da je domaćin prekršio zakon...
Darije - Otočac 13.05.2019 18:13
Kužim, ja sam samo citirao čanak koji sam kopipejstao u komentaru ranije a služi za ilustraciju eventualnih kazni. Budući da je to čanak sa ovog site-a, onda bi bio dobro da se u diskusiju ukljući autor članka ili neki admin koji ima više informacija, ali mislim da je poanta u tome da ako dođe dijete s roditeljima onda apartman mora imati u rješenju napisano da je za 3 osobe, a to da li će ono spavati s roditejima ili u dječijem krevetiću nije toliko bitno. Nisam previše upućen u zakone, ali u ovom članku... https://www.iznajmljivači.hr/pomocni-lezaj-u-apartmanu/... je navedeno da se i dječji krevetić tretira kao pomoćni pa onda zakjučujem da bi iznajmljivač trebao imati u rješenju naveden pomoćni krevet kao i neki stvarni krevetić sa strane, a neka roditeji biraju gdje će dijete spavati. Tim više što se na pomoćni krevet ne plaća porez. A druga je stvar ima li apartman kvadraturu za pomoćni krevet što se određuje izvidom na terenu prije sezone. Misim da evisitor još ne prati inspekcija.
Odgovori
Darije - Otočac 13.05.2019 18:35
Želio bih još skrenuti pažnju iznajmljivačima kako nije više potrebno plaćati fini za prijaviti pdv na usluge stranih agencija nego se to može jednostavno izvesti doma s računala. Treba samo nabaviti novu elektronsku osobnu iskaznicu i neki jeftini smart card čitač sa ebay-a ili neke naše pc-trgovine te ju aktivirati putem uputstva koja se dobiju uz nju. Nakon aktiviranja certifikata se ulogiramo u eporeznu i imamo sve ovlasti za ispunjavanje, potpisivanje i slanje pdv te pdv-s obrazaca. Provjerio sam za proši mjesec i stvar radi. Više detalja kako to ispunjavati se može naći na ovom linku... https://www.cimerfraj.hr/propisi-i-zakoni/kako-sami-popuniti-pdv-obrasce-i-prijaviti-porez-na-proviziju... ali tamo nije opisan ostatak postupka s novom čip osobnom iskaznicom, no uz malo pažnje, čitanja uputa i instalacije dodatnog softvera najbolje uz chrome može se sve odraditi. Recimo da bi to mogla biti ideja ovom portalu da napiše članak o tome. Siguran sam da bi mnogima pomoglo. :-)
Cimerfraj.hr 17.05.2019 16:33
Poštovani, hvala svima na doprinosu ovoj raspravi. Uputili smo pitanje nadležnima, a odgovor je stigao iz u rekordnom roku. Detalje mišljenja možete pročitati na poveznici "Dozvoljeni broj gostiju u apartmanu".
Lijep pozdrav.
Miro 15.07.2019 10:38
Dobar dan, molim info za sljedeće: 1. račun za pružene usluge u domaćinstvu - vremenski rok čuvanja računa? 2. evidencija prometa u domaćinstvu - vremenski rok čuvanja dokumentacije? Zahvaljujem, pozdrav.
Branka 24.07.2019 09:17
Znate li možda gdje u Zagrebu i koji je postupak da se dozvola za iznajmljivanje prebaci s mog imena na ime moje kćeri? Ja sam vlasnik apartmana i sve dozvole, kategorizacija, obaveza plaćanja poreza, itd., je sada na moje ime. Hvala unaprijed.
Ladic - Stari Grad 17.08.2019 16:31
2. Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ta kategorizacija stvarno mora da se obnovi. Da li netko zna koliko je godina stara? Znam ljude kojima nije moguće iznajmljivati sobe pošto su sobe 10m2 pa nemaju mjesta ugraditi wc u sobu. 3. Propisana ploča za apartmane. Te ploče sam vidio u neki dućan po gradu kako prodaju. Moju sam naručio u Splitu bez ikakve dokumentacije. 4. Paušal boravišne pristojbe. Šta je ako se iznajmljuje samo dva mjeseca? Plaća se ipak za godinu dana ili samo za dva? 8. Prijava i odjava gostiju u sustav eVistor. Neki gosti ne daju osobnu kartu. Šta i kako onda prijaviti u evisitor? 9. Izdavanje računa gostu. Gosti ne traže niti primaju račun te je sve navedeno na booking. Šta će tih računa uopće u godini 2019. gdje sve ide elektronskim putem? 10. Isticanje službenog cjenika. Mijenjam cjenik 5 puta na dan na internet. Zato nije moguće imati jedan cjenik. Šta će to uopće u godinu 2019. kad sve ide preko interneta?
Darije - Otočac 19.08.2019 18:11
Rješenje se ne mora obnavljati, nego vrijedi dok se ne preda zahtjev za prekid djelatnosti. Tko nema dovoljnu kvadraturu za wc u sobi, ne može registrirati najam soba. Ploče bi se trebale kupiti samo kod ovlaštenih proizvođača, a ne znam je li netko platio kaznu ako je nabavio sličnu bez dokaza o kupnji od takvog proizvođača. Paušal se, mislim, plaća 100 ako je rješenje izdano do kraja 6. mj., 66 ako je izdano do kraja 7. mj., a 33 ako je izdano do kraja 8. mj. Dakle, zavisi koja dva mjeseca u godini se izdaje. U eVisitor se može upisati putovnica, vozačka dozvola, kartica zdravstvenog osiguranja i slični dokumenti, a nešto od toga gost mora uvijek imati pa makar i za dijete staro par mjeseci. Račun i kopiju je svatko dužan napisati, a gost to ne mora uzeti, no smisao je da se inspekciji kad dođe pokaže na uvid kopija i EP obrazac. Cjenik je napisan s max. cijenom, a niže od toga se može mijenjati svaki minut, zato se na računu napiše max. cijena -popust = trenutna cijena. Pozdrav.
Odgovori
Darije - Otočac 04.09.2019 21:58
Mene zanima da li treba na računu kojeg izdajemo gostu posebno napisati stavku čišćenje ako smo na internetskim portalima u ponudu dodali čišćenje kao dodatni trošak koji nije u cijeni sobe ili se to piše pod ukupan iznos noćenja pa ne treba posebno isticati? Zahvaljujem
Željko - Pitomača 05.09.2019 16:04
Dobro bi bilo da tu stavku imate istaknutu u cjeniku koji je postavljen u smještajnoj jedinici. Zato jer gostu smijete naplatiti samo ono što je u cjeniku. I ne možete gostu napisati veći iznos na račun nego je to prikazano u cjeniku. Manje se može naplatiti i onda se navodi koliki je ukupni iznos, koliki je popust i koliko je naplaćeno. Ima u knjižarama za kupiti paragon blokove baš za iznajmljivače.
Darije - Otočac 06.09.2019 13:52
Zahvaljujem, no mene je zanimalo da li tu stavku moram napisati odvojeno na računu ili samo pišem kao i do sada jediničnu cijenu noćenja u kojoj je ukjučen trošak čišćenja jer naravno iznos ne smije biti veći od onog na cjeniku.
Odgovori
Buntic - Otok Vir 22.08.2020 07:17
Postovani, dobio sam 2 apartmana od roditelja na korištenje i rado bih se prijavio kao iznajmljivač, ali postoji problem da ne posjedujem prijavu u Hrvatskoj pošto imam boravak u Njemačkoj, osobnu i putovnicu posjedujem. Da li mi netko može objasniti da li je proces s paušalom ili je za nas drugačiji. Hvala unaprijed
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Kome uplatiti, a kome prijaviti obračun članarine TZ?

Jesmo li u prekršaju ako primimo gosta više kada se radi o djetetu sa skrbnicima?

Popularno: