Kome i kada je potreban PDV identifikacijski broj? Kako do PDV ID broja i zašto je taj broj uvršten u novi Zakon o ugostiteljstvu? Smijemo li oglašavati smještaj na inozemnim internetskim platformama bez PDV ID broja?

Mnogo smo puta na ovim stranicama pričali o PDV identifikacijskom broju (PDV ID broj), ali se nikada nismo isključivo posvetili samo njemu. Vrijeme je da mu dodijelimo stanovit broj riječi jer je taj broj jako važan u poslovanju obiteljskog smještaja.

Uveden je u Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu 17. studenoga 2018. godine. Člankom 32. spomenutog Zakona, definirane su obveze iznajmljivača, gdje stavak 7.2. propisuje obvezu isticanja PDV ID broja: "Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj".

Znači, naša zakonska obveza je dostaviti svoj PDV identifikacijski broj partneru internetskom oglašivaču i/ili posredniku pri popunjavanju naših smještajnih kapaciteta iz druge države članice EU. 
 

Što će privatnom iznajmljivaču PDV ID broj?

Do prije par godina, na sam spomen PDV-a, privatni iznajmljivači fizičke osobe, su isključivali svoje sustave za pozornost jer ih se PDV nije izravno ticao. Domaćini nisu obveznici PDV-a.

Za ulazak u sustav PDV-a je potrebno prijeći prag koji je proteklih godina narastao do 300.000 kuna ili smo mogli zatražiti ulazak u sustav PDV-a, no rijetki su se odlučivali na takvu vrstu poslovanja. Međutim, od ulaska u EU, i privatni iznajmljivači su postali obveznici obračunavanja i plaćanja PDV-a na usluge posrednika pri oglašavanju i punjenju smještaja, i to bez prava na pretporez.​
 

PDV ID broj je oznaka registracije za potrebe PDV-a i poreznog statusa malog poreznog obveznika, u našem slučaju privatnog iznajmljivača paušalca. Registracija za potrebe PDV-a nije isto što i upis u Registar obveznika PDV-a pa iznajmljivači i dalje plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu i ne obračunavaju PDV na usluge smještaja. 

 

 

Što je PDV identifikacijski broj?


PDV identifikacijski broj nazivamo još i PDV ID broj, europski porezni broj ili VAT identification ​number na engleskom govornom području. To je oznaka koja se dodjeljuje poreznim obveznicima u svrhu identifikacije i definiranja poreznih obveza.

Europska Direktiva 2006/112/EZ propisuje obvezu registracije svih obveznika za potrebe PDV-a. Kako bi hrvatski mali porezni obveznici mogli poslovati na tržištu EU te kako bi se njihov porezni status mogao provjeravati i pratiti, obvezni smo ishoditi i istaknuti PDV identifikacijski broj prilikom poslovanja na zajedničkom europskom tržištu.

Sukladno tome, uvođenje PDV ID broja u novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti je usklađivanje s pravnim regulativama EU, iako u praksi ta obveza postoji od ulaska u EU i mnogi privatni iznajmljivači je se pridržavaju.

 Europska Direktiva 2006/112/EZ definira kretanje roba i usluga na slobodnom europskom tržištu gdje nema granica niti carinske kontrole.

Na europskom tržištu ne pričamo o izvozu, već o isporuci dobara i pružanju usluga u drugu državu članicu, niti o uvozu, već o stjecanju dobara i primanju usluga iz druge države članice EU. Sve transakcije su oporezive PDV-om, uz određena oslobođenja, odnosno plaćanja PDV-a po stopi od 0 %.

 

Primanje usluga iz druge države članice je oporezivo PDV-om u državi članici u kojoj se usluge primaju, i to po stopi koja se primjenjuje u državi članici primatelja. U konkretnom slučaju, iznajmljivač je primatelj usluge posredovanja ili oglašavanja u svrhu punjenja smještajnih kapaciteta pa na takvu uslugu plaća PDV u Hrvatskoj, po aktualnoj stopi PDV-a od 25 % koja se inače obračunava na takvu vrstu usluga.

Usluge se oporezuju prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu primatelja usluga. Obveznik koji obavlja uslugu neće obračunati PDV, a primatelj usluge mora obračunati PDV na svotu naknade (proviziju) koju mu je zaračunao davatelj usluge.

Takav porezni postupak se naziva prijenos porezne obveze s davatelja na primatelja (engl. Reverse Charge Mechanism) za kojeg vrijedi Članak 196. navedene Direktive: "PDV je obvezna plaćati svaka porezna osoba primatelj usluga iz članka 56. ili svaka osoba koja je identificirana u svrhe plaćanja PDV-a u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a, a kojoj se pružaju usluge iz članaka 44., 47., 50., 53., 54. i 55., ako usluge pruža porezni obveznik koji nema poslovni nastan u toj državi članici."

Jednostavnije rečeno, PDV na proviziju stranih posrednika plaćamo ​zbog prijenosa porezne obveze​, a da bismo svoju obvezu mogli ispuniti potreban nam je valjani PDV identifikacijski broj. 

Porezna uprava sve obveznike registrirane za potrebe PDV-a i njihove PDV ID brojeve upisuje u hrvatsku PDV bazu s kojom je povezan VIES sustav


 Što je VIES sustav?


VIES je Sustav razmjene informacija o PDV-u (Information Exchange System − VAT), odnosno elektronička baza koja ima pristup nacionalnim PDV bazama i omogućava provjeru valjanosti PDV identifikacijskih brojeva na području EU.

Provjeru valjanosti PDV ID broja poslovnog partnera možemo izvršiti na internet stranicama Europske komisije - VIES

VIES ne nudi detaljnije informacije o poreznom obvezniku, već samo provjerava je li broj kojim raspolažemo trenutno aktivan i ispravan, što pomaže u borbi protiv poreznih prijevara.

Svi pružatelji usluga poreznim obveznicima druge države članice EU su obvezni na računu navesti vlastiti PDV ID broj, kao i onaj valjani primatelja usluga, odnosno kupca. Provjeru valjanosti vrše putem VIES sustava, dok u Poreznoj upravi mogu, osim valjanosti, provjeriti i naziv i adresu potencijalnog poslovnog partnera. U tom slučaju će na e-mail adresu provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr poslati sljedeće identifikacijske podatke:​

  1. Vlastiti PDV identifikacijski broj (HR+OIB)
  2. Naziv/Ime i prezime
  3. Adresu sjedišta
  4. PDV identifikacijski broj kojeg želimo provjeriti
  5. Naziv/ime i prezime i adresu sjedišta potencijalnog poslovnog partnera


Porezna uprava dostavlja dokument o valjanosti traženog PDV ID broja elektroničkom poštom. Provjera je važna kada smo mi ti koji pružaju usluge izvan granica RH jer, ako broj nije valjan, naša isporuka neće biti oslobođena PDV-a.
 

 

Što je MOSS postupak?

Osim navedene Direktive, privatne iznajmljivače zanima i Direktiva vijeća 2008/8/EZ. Ona propisuje uvjete pružanja telekomunikacijskih, radijskih, TV i elektroničkih medijskih usluga. Od 1. siječnja 2015. godine, mjestom obavljanja takvih usluga se smatra mjesto sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta primatelja tih usluga.

Posebni postupci oporezivanja za elektroničke, radijske, TV i telekomunikacijske usluge su popisani EU Direktivom 2006/112/EZ i implementirani u aktualni Zakon o PDV-u. Radi se o tzv. MOSS postupku.

Pružatelji usluge elektroničkog oglašavanja smještaja primateljima usluga iz drugih država članica EU, koji nisu porezni obveznici u državi potrošnje, mogu se prijaviti za primjenu MOSS postupka ili registrirati za potrebe PDV-a u državi potrošnje. U oba slučaja pružatelji usluge obračunavaju i plaćaju PDV države u kojoj isporučuju usluge, a primatelj usluga ne. Međutim, MOSS postupak i prijava u MOSS sustav zasad nisu obvezni, već dobrovoljni.
 

MOSS sustav (eng. Mini One Stop Shop – MOSS) je sustav za registraciju poslovnih subjekata koji pružaju telekomunikacijske, TV, radijske i elektroničke medijske usluge u svrhu jednostavnijeg ispunjavanja obveze PDV-a, na jednom mjestu za čitavo područje EU.

Kada je pružatelj usluga u MOSS sustavu i primjenjuje MOSS postupak u drugoj državi članici, u kojoj isporučuje usluge primatelju koji mu nije dostavio svoj PDV ID broj, smije smatrati da primatelj nije porezni obveznik i u tom slučaju obračunati PDV države članice na svoje usluge.

To, međutim, ne daje za pravo privatnim iznajmljivačima da ne dostavljaju svoj PDV ID broj stranim oglašivačima i posrednicima. Svi porezni obveznici koji primaju usluge u skladu s člankom 17. Zakona o PDV-u, obvezni su, prema članku 77. istog Zakona, registrirati se za potrebe PDV-a i pružatelju usluga iz druge države članice EU dostaviti svoj PDV ID broj, a na to nas odnedavno obvezuje i Zakon o ugostiteljstvu.
 

S obzirom na to da se Booking.com nalazi u MOSS sustavu, neće obračunati PDV na svoje usluge malim poreznim obveznicima, ali mi kršimo zakonske propise ako B.com-u nismo dostavili svoj valjani PDV ID broj.

 

Kako do PDV ID broja?

PDV identifikacijski broj smo dužni ishoditi, tj. registrirati se za potrebe PDV-a, u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, 15 dana prije početka korištenja usluga koje se oporezuju PDV-om.

Na primljene usluge posrednika pri punjenju smještajnih kapaciteta smo često, ali ne uvijek, dužni obračunavati i plaćati PDV. Mogući su različiti oblici suradnje s posrednicima i agencijama pa tako i porezni tretman novčanih transakcija. Ugovor o suradnji je najbolji dokaz i putokaz za postupke oporezivanja koje ćemo primijeniti.

U slučaju suradnje s internetskim oglašivačima smještaja koji imaju sjedišta u drugim državama članicama EU, poput Booking.com-a ili Airbnb-a, vrijedi sve gore navedeno i dužni smo imati valjani PDV identifikacijski broj te prijavljivati, obračunavati i plaćati PDV na proviziju primljenih usluga.

Već znamo kako popuniti PDV obrasce, obračunati i prijaviti PDV na proviziju. Prijave podnosimo do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a PDV plaćamo do kraja tekućeg mjeseca. ​
 

Prijavu i obračun PDV-a smo dužni podnijeti samo u mjesecima ​u kojima primamo usluge iz drugih država članica EU.

Ako ne surađujemo sa stranim posrednicima i agencijama, nego punimo kapacitete isključivo u suradnji s domaćim posrednicima i oglašivačima smještaja, nismo dužni imati PDV ID broj niti obračunavati i plaćati PDV.  

Bez obzira na to, preporuka je ishoditi PDV identifikacijski broj i koristiti ga jer posjedovanje PDV ID broja ukazuje na to da smo pouzdan partner i osoba koja poštuje zakonske propise. 
Posjedovanje PDV identifikacijskog broja jamči našu vjerodostojnost potencijalnim gostima i korisnicima naših usluga. ​
 

Apartmanija.hr - Izjava o odricanju od odgovornosti
Spremi

Kako postati iznajmljivač u sedam koraka

Najava: Regionalni forumi obiteljskog smještaja u veljači

Veća boravišna pristojba u 2018. godini

Dani hrvatskog turizma prvi put u Slavoniji - program će se odvijati u čak 7 gradova

Odumiranje središta naših gradova: Mogu li restrikcije biti odgovor na fenomen gentrifikacije?

​Domaćin na hrvatski način: Kako nazvati apartman?

Zlatna boja za zid: Top 7 savjeta za zlatne zidove u kući, stanu ili apartmanu

Siguran spoj modernog i tradicionalnog uz obvezno osiguranje apartmana

15 komentara Uključi se u raspravu
Božo - Omiš 26.11.2018 11:43
Ima li kakovih promjena za paušalno plaćanje poreza za za iznajmljivače apartmana? Hvala.
Mara - Korčula 26.11.2018 12:57
U svakoj normalnoj državi plaćanje poreza je normalno, a to je jedan od preduvjeta da država može normalno funkcijonirati. Ako država normalno ne funkcionira, ni nama običnim građanima ne može biti dobro.
Milan - Split 07.10.2019 16:03
E moja Mare, Vama je normalno plaćati PDV na dobit strane Agencije. ili to ne razumite ili netko drugi vodi vaše poslovanje pa opet ne razumite.
Odgovori
Mirna - Dubrovnik 02.12.2018 16:06
Dobili smo poziv iz Porezne uprave u vezi ovog poreza s napomenom da donesemo fakture za proviziju za protekle tri godine. Zasada nemamo PDV ID. Da li vam je poznato može li porezna uprava naplaćivati unatrag taj porez?
Cimerfraj.hr 04.12.2018 14:41
Poštovana, Opći porezni zakon, člankom 108. definira poreznu zastaru pa u stavku 1 propisuje: Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći. Prema tome, Porezna smije potraživati sredstva i do 6 godina unatrag.
Odgovori
Kristijan 02.04.2019 14:17
Poštovane kolege, zanima me da li ja mogu kao obrtnik sa registriranim djelatnostima po nkd 79.90 ostale rezervacijske usluge povezane s putovanjima: rezervacije prijevoza, hotela, restorana, iznajmljivanje vozila, zabavu i sport itd. usluge u vezi s razmjenom stanova apartmana, za korištenje u određenom razdoblju tijekom godine „time sharing djelatnosti prodaje karata za kazališne predstave, sportske i ostale zabavne događaje usluge pružanja pomoći turistima: davanje turističkih informacija posjetiteljima djelatnosti turističkih vodiča djelatnosti turističke promocije oglašavati apartmane iznajmljivača pod svojim profilom na airbnb-u? Tko onda plaća pdv na proviziju airbnb-a, odnosno da li ja mogu preko svog pdv-id broja plaćati pdv na proviziju, obzirom da bi ja, odnosno moj obrt u tom slučaju zaista i bili primatelji usluge oglašavanja?
Cimerfraj.hr 16.04.2019 10:17
Poštovanje! Ako smo dobro shvatili Vaše pitanje, Vi ste posrednik pri punjenju smještajnih kapaciteta drugog iznajmljivača. Sve vaše međusobne obveze, kao i obveze iznajmljivača čije kapacitete oglašavate, proizlaze iz ugovora kojeg sklopite. Međutim, prema informacijama s kojima mi raspolažemo, Vi ste dužni ste dostaviti svoj PDV-ID broj Airbnb-u te obračunati i platiti PDV, s obzirom na to da oglašavate smještaj na svojem profilu. Jednako kao što to čine i privatni iznajmljivači kada samostalno oglašavaju svoje kapacitete.
Odgovori
Zoran - Split 13.06.2019 17:08
Dakle, imam potrebu uputiti pohvalu suradnicima Cimerfraj.hr koji se za razliku od ostalih zaista trude da nam donesu najfriškije vijesti u ovom području. Ali isto tako, prateći članke i komentare isto tako vrijednih korisnika koji se svesrdno trude, nekad uspješno, ali ponekad i neuspješno približiti problematiku običnom narodu, upućujem kritiku na članak cijenjene autorice Antonije Dobrota PDV ID broj za privatne iznajmljivače od 28.11.2018. Naime, u podnaslovu Kako do PDV ID broja niti jednom rječju nije objašnjeno kako zaista doći do PDV ID broja, već je samo objašnjeno da li smo i kada dužni ishodovati broj. Dakle, odgovor iz pitanja u podnaslovu NISMO dobili. Želi li netko brzo do PDV ID broja, moje iskustvo je slijedeće: Ako ste registrirani kao E-građanin, a to inače nudi niz prednosti, dovoljno je ulogirati se na stranicu E-porezna, ispuniti zahtjev za dodjelu PDV ID broja i Rješenje sa brojem stiglo je u roku od 3 dana. Pohvale ovaj put Poreznoj upravi Split ;
Cimerfraj.hr - Hrvatska 14.06.2019 13:54
Poštovani gosp. Zoran, hvala na informaciji, kritici i pohvali suradnicima. I kao autorica, i kao urednica portala Cimerfraj.hr, izbjegavam senzacionalizam, pogotovo pitanja bez odgovora. U prvoj rečenici ispod spornog podnaslova je navedeno da se PDV ID vadi u nadležnoj PU. Možda to dovoljno detaljno. Sustav eGrađani se stalno nadograđuje i drago nam je čuti da je ta usluga sada dostupna i internetom. Jednako je vrijedan i komentar gosp. Tomislava iz Kukljice na članak Kako sami popuniti PDV obrasce..., a koji nam je proslijedio obavijest iz PU od 11.6.2019. kako je komunikacija s PU olakšana pristupom sustavu ePorezna vjerodajnicama sigurnosne razine 3 tokeni/mtokeni s NIAS liste vjerodajnica, bez dodatnih troškova i plaćanja upravnih pristojbi. O novim mogućnostima ePorezne i načinima na koje mi mali obveznici možemo na jednostavniji način ispunjavati svoje zakonske obveze i ostvarivati svoja prava će svakako biti riječi na našim stranicama. Hvala i ugodan vikend, A. Dobrota
Milan - Split 07.10.2019 16:11
Šta hvališ poreznu Split ili bilo čiju poreznu, kad nam naplaćuju harač gore nego Uluč-aga. Plaćamo im paušal porez, a šta oni nama za uzvrat daju - ništa, jedno veliko ništa. Iznajmljujem u jednom gradu, a moram plaćati u gradu di živim preko zime - di ju tu logika? Hvala im što nas brane od harača booking.com, gdje ja moram plaćati PDV na njihovu dobit. NJIHOVU DOBIT - jel vama to normalno? Je samo u vazalskim državama koje imaju ljigavu vlast.
Odgovori
Zdenka 07.07.2019 18:26
Poštovanje, imam pitanje vezano na plaćanje poreza na uslugu Airbnb-a. Imam oprečne informacije iz porezne uprave, odnosno djelatnice koja tamo radi. Rečeno mi je da se samo za Booking uslugu plaća porez a za Arbnb ne. Iz Vaših odgovora iščitavam da je potrebno plaćati porez i na Airbnb uslugu. Kako doći do točne informacije? Isto tako vezano za Evidenciju o prometu - ne koristim nikakav formular nego upisujem u eVizitor, da li je ta forma u redu ako dođe do inspekcije porezne ili se mora voditi u EP obrascu? Hvala. Lp Zdenka
Petra 30.07.2019 13:31
Ovo i mene zanima. Zahvaljujem unaprijed!
Milan - Split 07.10.2019 16:14
Pitaj Svilenog diktatora mr. Plenky. Naravno da moraš plaćati PDV na tuđu dobit jer je tako odlučila vazalna država i njen premjer.
Odgovori
Milan - Split 07.10.2019 16:20
Ukinuti PDV na dobit tuđinaca tipa boking,com ili Airbnb. Prestat - ukinut plaćat porez ako vam općina ništa ne vraća u uređenje plaža, pristupe do istih, šetnice uz iste ili šetnice i osvjetljenje do apartmana, uređenje staze za bicikliste uz prometnicu itd. Ili nek vas gaze ka stoku sitnog zuba u ovoj vazalnoj državi u koju nas svilini diktator Plenky i njegova Kokolinda pretvoriše. Nismo se mi branitelji borili za ovo, a niste ni vi, čitaoče moj. Zato, ako nam naplaćuju porez za iznajmljivanje, onda ta lova mora ići u usluge za turiste, a ne u njihove debele džepove. Je li tako, čitaoče moj, ako je, onda lajkni.
Martin - Donji Vidovec 03.07.2023 02:12
Poštovani, booking već od nas naplaćuje fee u kojem je uključen PDV od 13%, plaćamo li onda 2 put PDV ako unesemo taj TAX ID na booking?
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Zakon o ugostiteljstvu: Moći ćemo gostima poslužiti ručak i večeru, ali samo ako u blizini nema restorana ili hotela

Kome uplatiti, a kome prijaviti obračun članarine TZ?

Popularno: