Aktualno
3 39.5K

Iznajmljivači, oprez! Turistička inspekcija najavila pojačan nadzor

Akcijama provedenim proteklog mjeseca najavljen je pojačan inspekcijski nadzor za ugostitelje i iznajmljivače smještaja. Podsjetimo se još jednom što turistički inspektori ponajviše kontroliraju pri inspekcijskom nadzoru u smještajnim objektima

Zajednička akcija turističke inspekcije, carinika i sanitarnih inspektora, provedena je dvaput u proteklih mjesec dana, pri čemu je na licu mjesta naplaćeno preko stotinu kazni u iznosu od 185,5 tisuća kuna. Oba puta je inspekcijski nadzor proveden u ugostiteljskim objektima na frekventnim turističkim lokacijama, a akcije su provedene pod zajedničkim nazivom `Gost´. Sljedeći put `Gost´ vas može zateći u vašem smještajnom objektu, namijenjenom za iznajmljivanje u turističke svrhe. Porezna uprava i turistička inspekcija su najavile pojačan nadzor ugostitelja, trgovaca i iznajmljivača pa, iako smo o nadzorima inspekcije već pisali, nije na odmet ponoviti propise u turizmu kako bismo izbjegli neugodnosti i novčane kazne.
 

Samostalni sektor turističke inspekcije

Turistička inspekcija ili Samostalni sektor turističke inspekcije pri Ministarstvu turizma je tijelo koje vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i propisa kojima su određeni načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju usluge u turizmu, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti i usluga u turizmu.

Ugostiteljski objekti se razvrstavaju u pojedine kategorije koje ovise o vrstama usluga i načinu usluživanja u objektu (prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (ZUD) - NN, br. 85/15.). U skladu s tim, imamo skupine objekata:
 
 1. Hoteli – koji se prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine `Hoteli´, razvrstavaju još na:
 • Hotel-baština (heritage)
 • Hotel
 • Aparthotel
 • Turističko naselje
 • Turistički apartmani
 • Pansion
 • Difuzni hotel
 • Integralni hotel (udruženi)
   
 1. Kampovi – koji se prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine `Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj´, razvrstavaju još na:
 • Kamp
 • Kamp-naselje
 • Kampiralište
 • Kamp-odmorište
   
 1. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj – koji se prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine `Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj´, razvrstavaju još na:
 • Sobe za iznajmljivanje
 • Apartman
 • Studio-apartman
 • Kuća za odmor
 • Prenoćište
 • Odmaralište za djecu
 • Hostel
 • Planinarski dom
 • Lovački dom
 • Učenički ili studentski dom
 • Objekt za robinzonski smještaj


Minimalni uvjeti za registraciju i obavljanje djelatnosti

Ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi Rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma, da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i navedenim Pravilnicima.

Ovo se, naravno, odnosi i na smještajne objekte gdje, osim registracije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, moraju biti ispunjeni i minimalni uvjeti za vrstu ovisno o uređenju, opremi, uslugama, održavanju i ostalim uvjetima propisanih Pravilnicima. Utvrđuju se i posebni standardi te dodjeljuju oznake kvalitete, poput kategorija i slično.

Na zahtjev ugostitelja, nadležni uredi za turizam utvrđuju jesu li ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu objekata te u skladu s istima izdaju rješenja za obavljanje turističke ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo turizma utvrđuje ispunjavanje uvjeta za posebni standard, odnosno dodjelu oznake kvalitete za ugostiteljske objekte iz skupine hotela: Hotel-baština (heritage), Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Difuzni hotel i Integralni hotel (udruženi), te iz skupine kampova za: Kamp i Kamp-naselje, čemu će se od stupanja novih pravilnika o razvrstavanju na snagu pridružiti još i Kamp-odmorište, itd.

Posebni standardi podliježu rekategorizaciji koju provodi Ministarstvo turizma svake četiri godine. Ako se utvrdi da ugostiteljski objekt više ne ispunjava uvjete za utvrđenu vrstu i kategoriju, utvrđuje se nova vrsta i kategorija te se ukida dotadašnje važeće rješenje o posebnom standardu ili oznaci kvalitete.
 

Što sve gleda turistička inspekcija?

Prema gore navedenim kategorijama i oznakama posebnih standarda, inspekcija utvrđuje legalitet poslovanja na temelju izdanog Rješenja nadležnog ureda. 
 

Turistička inspekcija nije nadležna za neregistrirano obavljenje djelatnosti, već u slučaju utvrđivanja povrede legaliteta poslovanja podnosi prijavu carinskoj inspekciji pri Ministarstvu financija.

Osim posjedovanja Rješenja, iznajmljivači su dužni zadovoljavati minimalne uvjete propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i pravilnicima o kategorizaciji. Inspekcija smještaja obuhvaća još neke važne propise koji su nezaobilazne kontrolne točke turističkog nadzora uz napomenu da se kontrole provode od 0 do 24 sata te da su inspektori ovlašteni za ulazak u vaš smještajni objekt u svakom trenutku. 


1. Standardizirana ploča te isticanje naziva objekta i tvrtke

Na ulazu u objekt mora biti istaknuta propisana oznaka utvrđene vrste i kategorije, odnosno standardizirana ploča. Osim propisane oznake na vidnom mjestu, iznajmljivač je dužan istaknuti i naziv objekta te naziv tvrtke ili obrta ako ne iznajmljuje kao fizička osoba.

Turistička inspekcija kazne naplaćuje po propisanim tarifama koje su plative naknadno ili na licu mjesta po propisanoj umanjenoj tarifi.
 

Kazne za iznajmljivače koji nemaju vidno istaknutu oznaku vrste i kategorije objekta iznose od 2500 do 20.000 kuna ili 1500 kuna na licu mjesta.


2. Kutije prve pomoći i rashladni uređaji

Soba za iznajmljivanje - obvezna oprema kod:
 
  Postojeći objekti  Novi objekti
Kutija prve pomoći 2*, 3*, 4* 3*, 4*
Klima s individualnom regulacijom u sobi 4* 3*, 4*


Apartman - obvezna oprema kod:
 
  Postojeći objekti  Novi objekti
Kutija prve pomoći 2*, 3*, 4*, 5* 3*, 4*, 5*
Klima s individualnom regulacijom u sobi 4*, 5* 3*, 4*, 5*


Studio-apartman - obvezna oprema kod:
 
  Postojeći objekti  Novi objekti
Kutija prve pomoći 2*, 3*, 4* 3*, 4*
Klima s individualnom regulacijom u sobi 4* 3*, 4*


Kuća za odmor - obvezna oprema kod:
 
  Postojeći objekti  Novi objekti
Kutija prve pomoći 2*, 3*, 4*, 5* 3*, 4*, 5*
Klima s individualnom regulacijom u sobi 4*, 5* 3*, 4*, 5*


Prenoćište, Odmaralište za djecu, Hostel, Planinar­ski dom, Lovački dom, Učenički ili Studentski dom
Kutiju prve pomoći moraju imati sve navedene vr­ste, a kli­ma s individualnom regulacijom nije propisana.

Objekt za robinzonski smještaj
Nisu propisane ni kutija prve pomoći, ni hlađenje s individualnom regulacijom.
 

Za prekršaj neispunjavanja minimalnih uvjeta propisanih za određenu vrstu, novčane kazne se kreću od 5000 do 30.000 kuna, a u slučaju ponovljenog prekršaja u istom ugostiteljskom objektu novčane kazne su od 15.000 do 90.000 kuna. Na licu mjesta, inspektor može naplatiti 2000 kuna.


3. Isticanje svote boravišne pristojbe na cjeniku i na računu

Iznos boravišne pristojbe je potrebno istaknuti i na službenom cjeniku i na računu.

I ovdje turistička inspekcija može na licu mjesta naplatiti 1500 kuna ako nemate navedenu boravišnu pristojbu na računu i u službenom cjeniku, a prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, propisane su novčane kazne od 2500 do 20.000 kuna ako iznajmljivač vidno ne istakne cijene svojih usluga te ako ne navede cijenu boravišne pristojbe u cjenicima i izdanim računima kod pružanja usluge smještaja.
 

U slučaju ponovljenog prekršaja u istom smještajnom objektu, novčane kazne se kreću od 5000 do 40.000 kuna.


4. Kućni red

Iznajmljivač smješta je obvezan ustanoviti kućni red svog smještajnog objekta te isti objesiti na vidnom mjestu u zajedničkim prostorijama. Također je obvezno izvadak iz kućnog reda istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Kućni red mora biti na hrvatskom i na, najmanje, još jednom svjetskom jeziku. 
 

5. Knjiga gostiju

Iznajmljivač je obvezan voditi knjigu gostiju na način propisan Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige i popisa gostiju (NN 140/15). S obzirom na uspostavu e-Visitora, sustava za prijavu i odjavu turista čija je primjena obvezna za sve iznajmljivače od početka ove godine, knjigom gostiju se smatra i popis turista na temelju oblika i sadržaja obrasca prijave turista turističkoj zajednici.
 

Osiguranje gostiju od nezgode nije obvezno za iznajmljivače fizičke osobe, odnosno pružatelje usluga smještaja u domaćinstvima.


6. Knjiga žalbi

Iznajmljivač je dužan osigurati gostu mogućnost podnošenja prigovora u pisanom ili elektronskom obliku te podnesenu žalbu u roku od pet dana dostaviti Državnom inspektoratu. Na istu žalbu je dužan odgovoriti u roku od 15 dana od podnošenja prigovora. Obavijest o načinu podnošenja prigovora mora biti istaknuta na vidljivom mjestu, a iznajmljivač je popis pisanih žalbi dužan čuvati godinu dana. 


7. Oglašavanje i promocija smještaja

Turistička inspekcija provodi kontrolu oglašavanja vašeg smještaja, odnosno promocije na internetu i drugim promotivnim sredstvima i materijalima. Ugostitelj i pružatelj usluge smještaja je obvezan, prilikom reklamiranja svojih usluga smještaja, istaknuti dodijeljenu oznaku o vrsti i kategoriji, onu za koju posjeduje rješenje nadležnog ureda.
 

Kazne za neispunjavanje obveza navedenih pod 4, 5 , 6 i 7 su od 2500 do 20.000 kuna ili 1500 kuna na licu mjesta.


Ovdje je navedeno ono osnovno što turistička inspekcija svakako provjerava prilikom nadzora smještajnog objekta. Naglasak je, naravno, na legalitet poslovanja, identificiranje i reklamiranje smještajnog objekta, ispunjavanje minimalnih uvjeta i propisanih obveza ophođenja prema gostu prilikom evidencije i naplate usluge. Puno prašine je podigla i obveza isticanja oznake zabrane konzumacije alkohola za osobe mlađe od 18 godina te isticanja plana za evakuaciju. `Ako žele, uvijek mogu nešto naći´, i zato provjerite još jednom što sve iznajmljivač mora imati u apartmanu.

Zanimaju nas vaša iskustva s nadzornim organima. Podijelite svoje doživljaje s kolegama iznajmljivačima kako bi se svi zajedno zaštitili od neželjenih novčanih kazni te unaprijedili svoje poslovanje i smještajnu ponudu. 
Je li vas ikada posjetila turistička inspekcija?
Što traži turistička inspekcija prema vašem iskustvu?
Spremi

Besplatne edukacije za privatne iznajmljivače u Trogiru, Splitu, Poreču...

Anketa o putovanjima u pandemiji: Turiste brinu ograničenja, obveza cijepljenja i inflacija, a priželjkuju više rekreativnih sadržaja u destinacijama

Kućni red - pouzdan saveznik kod neugodnih situacija s gostima

Vodič kroz porezni sustav za iznajmljivače smještaja u Hrvatskoj

Kako napraviti QR kod da bismo goste kvalitetno informirali o detaljima smještajne ponude

Sjenila za krovne prozore – zašto ih nabaviti i kako ih uklopiti u dizajn prostora?

​Stol od melamina: 6 prednosti i nedostataka melamin stola za blagovaonicu

Pozitivna komunikacija - ključ uspjeha u turizmu

3 komentara Uključi se u raspravu
Ivana - Podgora 08.07.2016 18:38
Najbolje prođu oni koji iznajmljuju neregistrirane kapacitete. Inspekcija ih zaobilazi, pa ne trebaju ni prijavu, ni knjigu žalbe, ni kutiju prve pomoći. Ljudima koji pošteno rade i plaćaju porez, traži se dlaka u jaju.
Vesna - Crikvenica 11.05.2019 08:41
Da li se oznaka zabrane konzumacije alkohola osobama ispod 18 godina treba postaviti u apartman ili sobu iako se ne uslužuju pića niti hrana u domaćinstvu? Tko može kontrolirati u apartmanu da li omladina ispod 18 godina pije pivo ili neki alkohol ako im to i roditelji koji su sa njima dopuštaju? To po meni vrijedi za kafiće, ali u privatnom smještaju je teško biti kontrolor i navoditi moralna pravila u današnjem suvremenom svijetu kada omladina puši i pije već od 12-13 godina nadalje!! Mlađe osobe od 18 godina ionako ne primamo bez roditelja i to bi trebalo važiti za sve apartmane kao i hotele, ako nisu punoljetni ne mogu rezervirati bez odrasle osobe! Jednostavno!
Antonija 15.06.2020 12:05
Poštovani, da li se može dobiti privremena dozvola za iznajmljivanje apartmana? I koliko dugo traje izhodjene iste?
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Iznajmljivači, turistička sezona počinje

e-Visitor preplašio iznajmljivače smještaja na crno?

Popularno: