Aktualno
7 189.2K

Obvezna prijava obračuna članarine turističkoj zajednici do kraja veljače za privatne iznajmljivače

Obveza prijave obračuna članarine turističkoj zajednici za pružatelje usluge smještaja u domaćnstvu vrijedi do 28. veljače. Članarina se obračunava za proteklu godinu po nižim stopama obračuna koje vrijede od 1. siječnja, a prijava se podnosi nadležnoj Poreznoj upravi

Obračun članarine turističkoj zajednici je obveza je koju moramo izvršiti do kraja veljače tekuće godine. Veljača je stigla i vrijeme je da ispunimo obrazac TZ i predamo ga u nadležnu Poreznu upravu. Članarina turističkoj zajednici, zajedno s drugim obvezama kao što je npr. spomenička renta, spada u tzv. troškove poreznog razdoblja. Plaćamo ju unaprijed, ali na temelju obračuna za prošlo porezno razdoblje.
 

Ukoliko se u ovogodišnjem obračunu članarine turističkoj zajednici utvrdi niži iznos od onog kojeg smo platiti tijekom prošle godine, tada imamo pretplaćeni predujam i utoliko možemo tražiti povrat pretplaćenog iznosa ili odbiti pretplaćeni iznos od nove obračunate članarine.

Od 1. siječnja ove godine, turistička članarina je smanjena za dodatnih 5 %, ali ne i potpuno ukinuta. Stoga, nemojte zanemariti ovu obvezu jer su propisane kazne za privatne iznajmljivače u iznosima od 500 do 5000 kuna ako ne podmirimo članarinu u propisanom roku ili ako Poreznoj upravi ne dostavimo podatke o osnovici za obračun članarine.
 

Kako se obračunava članarina turističkim zajednicama?

Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08), članak 3., obveznik plaćanja turističke članarine je svaka pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ima sjedište, podružnicu, pogon ili objekt u kojem se pružaju turističke usluge, koje sezonski ili tijekom cijele godine ostvaruju prihode od ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili usluga neposredno vezanih uz turizam.

Visina članarine se određuje na temelju 3 parametra:
 1. turističkom razredu naselja u kojem je sjedište, poslovna jedinica ili objekt pravne ili fizičke osobe,
 2. skupini djelatnosti pravne ili fizičke osobe,
 3. stopi ukupnog prihoda utvrđenoj Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama.

Turistički razred naselja određuje i visinu boravišne pristojbe te koeficijent obračuna paušalnog iznosa poreza. 

Osnovica za obračun i plaćanje turističke članarine te utvrđivanje predujma za naredno razdoblje:
 1. Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit - ukupni prihod kojeg čine svi prihodi iskazani u računu dobiti i gubitka, sukladno propisima o računovodstvu;
 2. Fizičke osobe obveznici plaćanja poreza na dohodakukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni PDV;
 3. Fizičke osobe, poljoprivrednici ili obrtnici paušalci: na temelju primitaka iskazanih u evidenciji prometa – obrazac EP.

Fizičke osobe, paušalci iznajmljivači, turističku članarinu plaćaju turističkoj zajednici općine ili mjesta u kojem pružaju uslugu smještaja.

Izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 121/16) od 1. siječnja 2017. godine smanjene su stope za obračun članarine za 5 % pa sada za sve djelatnosti, osim trgovine, iznose:
 
  A B C D
Prva skupina 0,16150 0,14858 0,12920 0,11628
Druga skupina 0,12920 0,11628 0,09690 0,08398
Treća skupina 0,09690 0,08398 0,06460 0,05168

Djelatnost pružanja usluge smještaja u domaćinstvima, i djelatnost smještaja općenito, spada u prvu skupinu djelatnosti, sa šifrom 55.9 prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji 2007. – NKD 2007.


Način prijave osnovice za obračun članarine TZ

Prijava podataka za obračun osnovice članarine TZ je propisana Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici. Fizičke osobe koje nisu obrtnici ili trgovci pojedinci (iznajmljivači), članarinu plaćaju turističkoj zajednici općine, grada ili mjesta gdje se pružaju usluge, a ostale pravne i fizičke osobe nadležnoj Poreznoj upravi. Svi, međurim, dostavljaju Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine na Obrascu TZ kojeg možete preuzeti ovdje.
 

Turističku članarinu iznajmljivači obračunavaju i uplaćuju sami.


Obrazac TZ - kako ispuniti:
 1. Naziv područnog ureda i ispostave Porezne uprave nadležne prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe.
   
 2. Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine
  1. Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe
  2. Porezni broj (OIB)
  3. Tvrtka pravne osobe ili obrta prema mjestu obavljanja djelatnosti (ako je riječ o pravnoj osobi)
  4. Šifra općine, grada sjedišta ili prebivališta (vidi za svoju općinu, grad, itd.)
  5. Oznaka ili naziv djelatnosti koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale upisane u registar trgovačkog suda tj. šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (55.9 za domaćine)
    
 3. Podaci za konačni obračun članarine i utvrđivanje predujma za naredno razdoblje
  1. Primitci iz obraca EP (Evidencija o prometu za domaćine)
  2. Stopa obračuna prema gore navedenoj tablici po razredu naselja i skupini djelatnosti (smještaj je u prvoj skupini)
  3. Umnožak prve dvije stavke podijeljen sa 100
  4. Uplaćeni predujam je iznos kojeg smo platili tijekom protekle godine
  5. Razlika je pretplaćeni iznos
  6. Razlika za povrat
  7. Mjesečni obroci (ukupan iznos članarine podijeljen s brojem mjeseci u kojima se obavlja djelatnost)

Ili kao u primjeru niže: 

Obvezna prijava obračuna članarine turističkoj zajednici do kraja veljače za privatne iznajmljivače
Uz Obrazac TZ, privatni iznajmljivači dostavljaju Poreznoj upravi i kopiju obrasca EP. Obrazac EP možete preuzeti ovdje

Članarinu plaćamo u mjesečnim obrocima, i to do kraja mjeseca za tekući mjesec. Fizička ili pravna osoba koja pruža usluge smještaja samo u dijelu poreznog razdoblja, npr. sezonalno 6 mjeseci, plaća članarinu u mjesečnim svotama koje se izračunaju dijeljenjem utvrđene obveze za prošlu godinu s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti.
 

Članarinu možemo platiti i u jednom obroku za čitavu godinu. 

Članarina turističkim zajednicama se plaća unaprijed na temelju podataka iz prošlog obračunskog razdoblja. Ukoliko pretplatimo članarinu, utoliko u idućem obračunskom razdoblju možemo tražiti povrat pretplaćenog iznosa ili odbiti pretplaćeni iznos od nove obračunate članarine. U slučaju da smo članarinu potplatili, odnosno da je novi obračun članarine u višem iznosu od akontacije koju smo platili tijekom prošle godine, navedenu razliku ćemo platiti u roku od 14 dana.  
 

Fizičke osobe, pružatelji usluge smještaja u domaćinstvu, članarine turističkoj zajednici uplaćuju na ime i na račun turističke zajednice u mjestu u kojem iznajmljuju smještaj.

O raspodjeli novca uplaćenih članarina turističkim zajednicama pisali smo u članku Turistička članarina - obveza svakog iznajmljivača apartmana. Ministar turizma Gari Cappelli najavljuje promjene u raspodjeli navedenih sredstava, ali i u sustavu turističkih zajednica, promjene iznosa i upravljanja sredstvima boravišnih pristojbi, i druge novosti koje će olakšati upravljanje turističkom destinacijom. Dok čekamo nove propise, uvažavajmo stare i prijavimo Poreznoj osnovicu za obračun članarine u propisanom roku te podmirimo svoje obveze kako bi učinkovitije upravljali svojim poslovanjem.
Disclamer Apartmanij.hr
Spremi

Ruža Zagrebačke županije - otvorene prijave za nagradu najboljima u turizmu u 6 kategorija, uključujući i smještaj

50% niža članarina i turistička pristojba u 2021., rokovi plaćanja pristojbe se odgađaju do kraja kolovoza

Psihologija boja u prostoru - kako stvoriti stimulativno i opuštajuće okruženje za svoje goste

Zašto svi idu u Hrvatsku?

Kako urediti stari trosjed i fotelju za daljnje korištenje – 5 jednostavnih rješenja

KVIZ UTORKOM: Koliko dobro poznajemo svoju domovinu?

Staklena vrata za tuš kabine: 5 savjeta za uspješnu kupnju kvalitetnih vrata

Zašto su uništene atraktivne kuće u obliku vanzemaljskih NLO letjelica?

7 komentara Uključi se u raspravu
Zlata - Rovinj 03.02.2017 23:03
Iznajmljujem samo 1 apartman. Turističku članarinu za 2016. sam uplatila. Nažalost, nije mi jasno da li od ove godine unaprijed moram platiti za 2017. ili to mogu ponovo krajem godine uplatiti. Molim, možete li mi odgovoriti. Hvala, Zlata, Rovinj
Cimerfraj.hr 06.02.2017 12:35
Poštovana gđo. Zlata, do kraja veljače se prijavljuje i obračunava članarina za 2016. koju ste već avansno platili u prošlog godini. Na temelju tog obračuna se izračunava akontacija za članarinu turističkoj zajednici za 2017. godinu. Dakle, trebali biste podnijeti prijavu Vašoj nadležnoj Poreznoj upravi kako je navedeno u članku gore.
Zlata - Rovinj 06.02.2017 22:24
Hvala lijepo na odgovoru.
Odgovori
Daniela - Dobrinj 23.01.2018 15:44
Poštovani, iznajmljujemo apartmane samostalno i putem domaće agencije. U knjizi EP evidentiramo račune izdane svojim gostima te obračunavamo i plaćamo članarinu prema ostvarenom prometu. Domaća agencija obračunava članarinu i plaća je u naše ime za svoje goste. Agencijske račune ne evidentiramo u EP. Zanima me što mi je činiti sa obrascem TZ koji mi je dostavila agencija, da li ga pribrajam na naš obrazac TZ i izračunavam ukupnu obvezu ili predajem dva zasebna obrasca, svoj i agencijski? Unaprijed zahvaljujem.
Cimerfraj.hr 24.01.2018 13:30
Poštovana gđo. Šepčić, agencija ne može plaćati članarinu TZ u naše ime, plaćanje članarine turističkim zajednicama je obveza svakog iznajmljivača i poduzetnika koji se bave pratećim djelatnostima unutar turističke destinacije. TZ članarina se obračunava na temelju prometa ostvarenog u prethodnoj godini, odnosno knjige Evidencija o prometu u koju se upisuju svi primitci u toku godine. Stoga, naša je obveza da u knjizi EP budu evidentirani svi primitci, bez obzira na to jesu li to plaćanja gostiju koji nam dolaze samostalno ili preko agencije. Na temelju upisanih ukupnih primitaka se obračunava članarina do 28. veljače tekuće godine, što je krajnji rok za predaju TZ obrasca (obračun članarine) i EP obrasca (evidencija o prometu) u nadležnu Poreznu upravu. Predajemo jedan TZ i jedan EP obrazac, a obračunati iznos članarine mora odgovarati ukupnom iznosu primitaka koji su iskazani na EP obrascu.
Odgovori
Natalija - Murter 01.10.2019 21:06
Molim Vas, možete li pojasniti za koliko godina unazad nas Porezna uprava može tražiti uplatu Turističke članarine, postoji li kakva zastara? Hvala unaprijed
Miranda - Samobor 08.02.2023 12:23
Koja je razlika između TZ i TZ2 obrasca? Do sad sam prijavljivala TZ 2. Iznajmljujem kuću sa 4 kreveta.
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Što je nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja?

Najava: Regionalni forumi obiteljskog smještaja u veljači

Popularno: