Overbooking

Overbooking nazivamo još i dvostrukom rezervacijom. To slučaj booking-a datuma u smještajnoj jedinici koji je već rezervirana. Najčešće se događa uslijed nepažnje ili nesporazuma, i noćna je mora svakog domaćina i gosta.

iCal - kako ga koristiti za sinkronizaciju kalendara na različitim platformama za rezerviranje smještaja

iCalendar je rasprostranjeni format kojeg lako možemo ugraditi u svoje račune na digitalnim platformama za oglašavanje smještaja i aplikacije kalendara na pametnim uređajima. Sinkronizacija kalendara je odavno prerasla Excel tablice i ručno vođenje kalendara rezervacija

18.03.2019 75 1.117

Mali turistički rječnik za iznajmljivače privatnog smještaja

U svijetu brze komunikacije, kratice preuzimaju svakodnevni govor, a mnoge susrećemo i u poslovanju prilikom iznajmljivanja turističkog smještaja. Uz brojne izraze iz engleskog jezika, postoji niz pojmova čije razumijevanje nam je potrebno za efikasno oglašavanje smještaja i usvajanje novih ideja

29.06.2018 57 21.755

Dvostruka rezervacija – što sad?

Onog trenutka kad preuzmemo rezervaciju gosta, on postaje naša odgovornost, a dvostruka rezervacija naš problem, bez obzira na to tko je kriv za pogrešku. Kako izbjeći overbooking i što učiniti ako se ipak dogodi?

18.02.2016 86 8.143 3
Aktualno: