Anketa

Anketa je skup pitanja kojima se nastoji predvidjeti trend ili rezultat neke aktivnosti. Turistička anketa može biti namijenjena različitim dionicima u turizmu kao alat za prikupljanje stavova, mišljenja, želja, interesa i slično.

Anketa o putovanjima u pandemiji: Turiste brinu ograničenja, obveza cijepljenja i inflacija, a priželjkuju više rekreativnih sadržaja u destinacijama

Anketom, kojom je obuhvaćeno osam tisuća ljudi s osam turističkih tržišta, doznajemo koliko su se promijenile njihove navike, žele li putovati, što očekuju na putovanju, čega se boje i kakve stavove imaju o obveznom cijepljenju za COVID putovnicu

28.09.2021 48 2.030
Aktualno: