Kakve izmjene donosi novi Zakon o porezu na dohodak i mijenja li se što za iznajmljivače paušalce? Koji su rokovi za plaćanje paušalnog poreza u ovoj godini?

Godišnji paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja apartmana ostaje jednak i u 2017. Ipak, neke promjene su stupile na snagu od 1. siječnja 2017. sukladno novom Zakonu o porezu na dohodak. Donesen je i novi Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 1717) koji je stupio na snagu 3. siječnja 2017. godine.
 

Novost je da, osim fizičkih osoba – građana republike hrvatske, domaćini stranci iz EU, mogu također paušalno plaćati porez na dohodak.

Oni se i dalje moraju upisati u registar obveznika PDV-a, ali ako njihova godišnja primanje ne prelaze 230.000,00 kuna, porez na dohodak mogu plaćati paušalno po jednakim uvjetima kao i građani RH.
 

Građani trećih zemalja, također, mogu plaćati paušalan porez na dohodak ako nisu obveznici PDV-a, ali ne kao fizičke osobe, već moraju imati otvoren obrt ili trgovačko društvo. Njihove porezne obveze ovise o tome je li obrt ili trgovačko društvo upisano u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj.

Ugostiteljske usluge na OPG-ovima se smatraju dopunskom djelatnosti onoj osnovnoj, poljoprivrednoj, i u poreznom smislu se smatra da je u tom slučaju riječ o obavljanju samostalne djelatnosti te podliježu oporezivanju jednakom onom kod obrta.


Visina paušalnog poreza na dohodak ostaje ista

Paušalac može biti fizička osoba kojoj je odobreno pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, a koja nije obveznik PDV-a, pod uvjetom da iznajmljuje najviše do 20 postelja u apartmanima, sobama ili kućama za odmor čiji je vlasnik ili do 10 smještajnih jedinica u kampu na vlastitom zemljištu, odnosno za najviše 30 gostiju istovremeno.
 


Godišnji paušalni porez = broj postelja/broj smještajnih jedinica u kampu x visina paušalnog poreza x koeficijent područja na kojem se obavlja usluga
 

 

Visina paušalnog poreza po postelji (krevetu) iznosi 300,00 kuna, a po smještajnoj jedinici u kampu 350,00 kuna.


Tablica: Utvrđivanje visine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače ovisno o broju kreveta i razredu turističkog mjesta (u kunama)
 
Broj kreveta A razred
koef. 1,00
B razred
koef. 0,85
C razed
koef. 0,70
D razred
koef. 0,50
1 300,00 255,00 210,00 150,00
2 600,00 510,00 420,00 300,00
3 900,00 765,00 630,00 450,00
4 1200,00 1020,00 840,00 600,00
5 1500,00 1275,00 1050,00 750,00
6 1800,00 1530,00 1260,00 900,00
7 2100,00 1785,00 1470,00 1050,00
8 2400,00 2040,00 1680,00 1200,00
9 2700,00 2295,00 1890,00 1350,00
10 3000,00 2550,00 2100,00 1500,00
11 3300,00 2805,00 2310,00 1650,00
12 3600,00 3060,00 2520,00 1800,00
13 3900,00 3315,00 2730,00 1950,00
14 4200,00 3570,00 2940,00 2100,00
15 4500,00 3825,00 3150,00 2250,00
16 4800,00 4080,00 3360,00 2400,00
17 5100,00 4335,00 3570,00 2550,00
18 5400,00 4590,00 3780,00 2700,00
19 5700,00 4845,00 3990,00 2850,00
20 6000,00 5100,00 4200,00 3000,00


Tablica 2.: Utvrđivanje visine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače ovisno o broju smještajnih jedinica u kampu i razredu turističkog mjesta (u kunama)
 
Broj smještajnih jedinica A razred
koef. 1,00
B razred
koef. 0,85
C razed
koef. 0,70
D razred
koef. 0,50
1 350,00 297,50 245,00 175,00
2 700,00 595,00 490,00 350,00
3 1050,00 892,50 735,00 525,00
4 1400,00 1190,00 980,00 700,00
5 1750,00 1487,50 1225,00 875,00
6 2100,00 1785,00 1470,00 1050,00
7 2450,00 2082,50 1715,00 1225,00
8 2800,00 2380,00 1960,00 1400,00
9 3150,00 2677,50 2205,00 1575,00
10 3500,00 2950,00 2450,00 1750,00


Paušalni porez na dohodak se plaća tromjesečno u iznosu od ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. U 2017. godini su sljedeći rokovi:
  1. tromjesečje – do 31. ožujka 2017.
  2. tromjesečje – do 30. lipnja 2017.
  3. tromjesečje – do 30. rujna 2017.
  4. tromjesečje – do 31. prosinca 2017.

Iznajmljivač koji počinje ili prestaje s obavljanjem djelatnosti pružanja usluge smještaja u tijeku godine, plaća godišnji paušalni porez na dohodak i prirez razmjerno broju tromjesečja u kojem je imao odobrenje za obavljanje djelatnosti.
 

Poslovne knjige paušalaca?

Prema propisima o porezu na dohodak, porezni obveznik, privatna osoba koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu te na toj osnovi plaća godišnji paušalni porez na dohodak, nema obvezu vođenja knjiga prema propisima o porezu na dohodak.

Međutim, iznajmljivači paušalci su obvezni izdati račun za svaku obavljenu uslugu u najmanje dva primjerka. Jedan primjerak se izdaje gostu, a drugi zadržava za knjiženje u evidenciji prometa.
 

Iznajmljivač paušalac je obvezan voditi Evidenciju o prometu kronološki prema datumu izdavanja računa posebno za svaku kalendarsku godinu.

Promet se evidentira na dnevnoj bazi bez obzira jesu li izdani računi naplaćeni.

Postojeće rješenje o plaćanju paušalnog godišnjeg poreza na dohodak vrijedi do izdavanja novog. Novo rješenje se izdaje u slučaju promjene broja kreveta ili smještajnih jedinica, što mora odobriti nadležni ured za turizam. U tom slučaju, iznajmljivač mora podnijeti prijavu promjene u registar u roku od 8 dana od izdavanja novog rješenja o pružanju usluge smještaja u domaćinstvu, a Porezna uprava ukida postojeće rješenje o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i donosi novo.
 

Promjena poreznog položaja iznajmljivača

Promjena može biti dragovoljna ili po sili zakona. Dragovoljna je kada iznajmljivač sam zatraži prelazak s paušala na vođenje poslovnih knjiga i evidencije prema Zakonu o porezu na dohodak kako je to propisano za samostalne djelatnosti, a po sili zakona je u slučaju da je iznajmljivač ostvario promet veći od praga za ulazak u sustav PDV-a koji iznosi i dalje 230.000,00 kuna.

U navedenim slučajevima, iznajmljivač podnosi prijavu u registar poreznih obveznika (obrazac RPO-1) do kraja kalendarske godine. Tada Porezna uprava ukida postojeće rješenje o paušalnom plaćanju poreza na dohodak i prireza, a njihov se dohodak nadalje utvrđuje evidencijom u Knjizi primitaka i izdataka ili prema načelu dvojnog knjigovodstva ako se radi o obvezniku poreza na dobit.
Porez na dohodak je relativno nov pojam. Prva inačica ovakvog poreza je uvedena tek u 18. stoljeću u Velikoj Britaniji. Relativno je teško shvatiti sve vrste, oblike i značajke poreza na dohodak. "Najteža stvar na svijetu je shvatiti porez na dohodak", navodno je izjavio Albert Einstein, slavni otac teorije relativnosti, koji je očito imao isti problem kao i mi. Ipak, razloga za brigu nema, pravila i rokovi su jasni, a čisti računi i uredno podmirene obveze su osnovni preduvjet za uspješno poslovanje u turizmu i bezbrižan osmijeh na licu.
Apartmanija.hr - Izjava o odricanju od odgovornosti
Spremi

7 trendova u turizmu koji će obilježiti putovanja 2022. godine

Mrlje na tepihu: 5 savjeta za jednostavno i brzo rješavanje mrlja na tepihu

SK3 Septik - ekološki prihvatljivo sredstvo za eliminaciju neugodnih mirisa, bolju razgradnju i rjeđe pražnjenje septičkih jama

Recept za slatko od smokava - supervoća s okusom Dalmacije i Mediterana

​Akontacija u turizmu - kada se može bez, a kada je pametno naplatiti polog za rezervaciju smještaja

Novi list, Glas Istre i HTZ ujedinjeni u potrazi za najboljim domaćinima u Hrvatskoj

Turska - od presađivanja kose do liječenja raka u najpopularnijoj destinaciji za medicinski turizam u Europi

​Presvlake za stolice: Kako odabrati najbolje presvlake i koliko doprinose ugodnom dojmu?

Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Smijemo li strancima naplatiti višu cijenu smještaja?

PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače

Popularno: