Svaki mudar iznajmljivač je svjestan važnosti ulaganja u smještajne kapacitete, marketing, edukaciju i umrežavanje. No, kako do novca za ulaganja? Rastuća važnost turizma, kao treće gospodarske grane u Europi, donosi niz mogućnosti sufinanciranja i korištenja različitih potpora

Potpore za privatne iznajmljivače - zvuči primamljivo! Novi Vodič kroz EU fondove za financiranja u turizmu od 2014. - 2020. nedavno je objavljen na internetskim stranicama Europske komisije. No, kakve su mogućnosti korištenja sredstava EU fondova za privatne iznajmljivače, a kakve za iznajmljivače u sustavu PDV-a? Zašto je takav vodič objavljen baš sada? Turizam je treći sektor po ekonomskoj vrijednosti u Europi. EU fondovi za financiranje u turizmu podržavaju široku paletu različitih turističkih djelatnosti i pratećih sektora. Sada je pravo vrijeme za planiranje turističkog poslovanja. Jedna, manje ili više uspješna, sezona je iza nas, a vrijeme do iduće će brzo proći. Ukoliko želimo goste u predsezoni, reagirati moramo odmah; bilo da želimo samo obnoviti postojeće kapacitete, uložiti u marketing ili nešto treće.

Potpore za privatne iznajmljivače

Svaki uspješan iznajmljivač i poduzetnik u turizmu svjestan je važnosti ulaganja u smještajne kapacitete, u edukaciju i umrežavanje kako bi ostao konkurentan na izuzetno promjenjivom globalnom turističkom tržištu. Privatni iznajmljivači, fizičke osobe, nažalost ne mogu samostalno aplicirati na natječaje za EU fondove. OPG-ovi, obrti, trgovačka društva i svi oni koji su u sustavu PDV-a, mogu. Za prijavu na većinu natječaja, potrebno je registrirati obrt ili tvrtku. Ipak, postoje državne potpore koje se dodjeljuju i fizičkim osobama, iznajmljivačima.

Državne potpore u turizmu

Iako je raspisivanje natječaja za sufinanciranje u turizmu za 2016. godinu tek pred nama i većina ih se raspisuje u veljači, nije naodmet biti pripremljen za to. Rokovi natječaja su obično 30 dana, a većina dokumentacije se može prikupiti i ranije. Već sada se zna koji nas natječaji očekuju iduće godine i što treba imati za prijavu na pojedini natječaj za sufinanciranje.

Državne potpore u 2016. godini:
 
 • Konkurentnost hrvatskog turizma – bit će raspisan najvjerovatnije u veljači sa sličnim programom kakvog je imao u ovoj, 2015. godini.
 • Poduzetnički impuls – ovaj natječaj nije isključivo namijenjen poduzetnicima u turizmu, ali se na njega mogu prijaviti mali poduzetnici iz turističkog sektora.
 • Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – pozivi za energetsku obnovu s mogućnostima sufinanciranja do 85% vrijednosti projekta ovisno o klasifikaciji područja.

Dokumentacija za prijavu

Ako razmišljate o prijavi na natječaj, bilo da se radi o državnim poticajima ili EU fondovima, dobra priprema projekta je pola posla. Za početak bi trebalo pripremiti tehničku dokumentaciju za projekte. Ovo se odnosi na glavni projekt s troškovnikom i tehničkim opisom te tehničke specifikacije za opremu. Ova faza projekta je ujedno i određivanje smjera u kojem projekt ide i vrlo važna za točno definiranje ciljeva. Paralelno bi trebalo prikupljati dokumentaciju vezanu uz imovinsko-pravne odnose, odnosno vlasnički list ili građevinsku dozvolu ovisno o projektu. Faza je to koja traje i više mjeseci.

Slijedeća faza je prilagođavanje programu natječaja. Svaki natječaj ima svoj program kojeg treba zadovoljiti i specifičnu dokumentaciju koju treba pribaviti. Većina ovih propozicija je poznata prije same objave natječaja jer se najave pojedinih programa objavljuju barem 30 dana ranije. U ovoj fazi dolazi do izrade poslovnog plana, investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti.

Uobičajeni trošak pripreme projekta i prikupljanja dokumentacije je 5 do 10% od ukupne vrijednosti projekta i u to ulaze troškovi konzultanta, projektanta i geodeta. Dobra vijest je da ti troškovi ulaze u troškove projekta koji se prijavljuju na natječaj bez obzira što su nastali ranije te se mogu nadoknaditi iz dobivenih sredstava. Vremenski period pripreme projekta i natječaja traje od pola godine naviše. Državne potpore iziskuju manje vremena dok je dodjela sredstava iz EU fondova sporija i zahtjevnija, ali su dodijeljena sredstva znatno veća.

EU fondovi

Rastuća važnost turističkog sektora za Europsku uniju potiče ulaganja u turizam na svim poljima. Višegodišnji financijski okvir (MFF) za ulaganja u turizam je ponešto pojednostavljen od ove godine; pojedini financijski programi su ujedinjeni, a olakšan je i pristup informacijama kako bi sufinanciranje iz fondova EU bilo dostupnije svima, uključujući i male poduzetnike u turizmu.

Izdvojili smo fondove dostupne za financiranja malih i srednjih poduzetnika u turizmu uz najrelevantnije informacije sadržane u Vodiču, a čitav Vodič kroz EU fondove za financiranja u turizmu (2014. - 2020.) možete preuzeti ovdje.

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) - strukturni fond

Područje sufinanciranja:
 • istraživanja u turizmu, razvoj tehnologije i inovacije, inovacije uslužnih djelatnosti i udruživanja
 • ICT u turizmu
 • razvoj inovativnih turističkih usluga, posebno u perifernim i nerazvijenim regijama koje ovise o turizmu (novi poslovni modeli, implementacija novih ideja...)
 • razvoj dodane vrijednosti usluga i proizvoda u nišnom sektoru (zdravstveni turizam, turizam za starije, kulturni i ekoturizam, gastro turizam, sprtski turizam, itd.) korištenjem lokalnih resursa i pridonošenjem pametnoj sepcijaliziranosti regije
 • aktivnosti udruživanja među različitim turističkim granama i kreativnim djelatnostima (uključuje i suradnju s vanjskim autoritetima i međunarodnim) za raznolikost turističke ponude i produljenje sezone
 • aktivnosti povezivanja obalnih područja sa zaleđem za bolji razvoj regije
 • mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije među malim i srednjim poduzetnicima u turizmu
 • zaštita, promocija i razvoj prirodne i kulturne baštine i pratećih usluga
 • pogon male infrastrukture kuturnog i održivog turizma
 • mjere za poticanje poduzetništva, samozapošljavanja, pokretanja poslovanja i širenje malog poduzetništva i turističkih udruženja
 • stručni treninzi, usavršavanje vještina

Tko se može prijaviti:
 • sve pravne osobe (tijela javne uprave, poduzeća, posebno mali i srednji poduzetnici, istraživačke organizacije, nevladine organizacije, turistička udruženja)

Iznos sufinanciranja ovisi o pojedinim programima. Zajamčeno je 50% od ukupne vrijednosti projekta za najrazvijenije regije, 60% za tranzicijske regije (u pojedinim slučajevima do 80%) te 85% za najmanje razvijena područja.

Kada i kako se prijaviti možete provjeriti ovdje.

Uspješni projekti financirani do sada:
 

Vodopad Krimml za razvoj zdravstvenog turizma u Austriji
Stagnacija turizma u pokrajini Hohe Tauern Park prekinuta korištenjem prirodnih resursa područja - prirodni izvor aerosola iz vodopada Krimml pokazao se kao izuzetno ljekovit kod astme i različitih alergija. Uz potporu ERDF programa, ostvarena je suradnja hotelske ponude smještaja, regionalne medicinske ustanove, drvne industrije i obrazovnih institucija. Smještajni kapaciteti su renovirani kako bi imali anti-alergijske smještajne jedinice, a jednakim proizvodima je rezultirala i suradnja između proizvođača drvenog namještaja i visokoškolskih ustanova.
Sufinanciranje: 125.000 eura, 25%

 
C-Mine – nekadašnji rudnik ugljena pretvoren u kreativni centar u Belgiji
Nekadašnji industrijski grad Genk morao se transformirati u poduzetničko mjesto. Bivši rudnik ugljena pretvoren je u mjesto gdje se okupljaju kreativci s različitih područja: industrija igara, kulturni centar, turistička atrakcija koja uključuje i vođene ture pod zemljom nekadašnjim rudnikom i Akademija medija i dizajna.
Sufinanciranje: 317.819.800 eura, 57%
 

Kino na granici, filmski festival na granici Češke i Poljske
Projekt spajanja dviju zemalja koje su nekada bile pod istom državnom upravom. Publika je na jednoj strani granice dok je filmsko platno na drugoj.
Sufinanciranje: 82.202 eura, 85%


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)

Područje sufinanciranja:
 • stručno osposobljavanje i postupci stjecanja vještina (radionice, tečajevi, treninzi), prezentacije i demontracije
 • savjetodavne usluge za pomoć poljoprivrednicima i poduzetnicima u ruralnim područjima
 • pomoć start-upovima i investitorima u nepoljoprivrednim djelatnostima u ruralnim područjima (ruralni smještaj, trgovine, restorani, vodičke ture...)
 • izrada i ažuriranje nacrta razvoja naselja u ruralnim područjima
 • ulaganje u javne zone u svrhu rekreacije, pružanja turističkih informacija, jednostavne turističke infrastrukture
 • studije i ulaganja vezana uz održavanje, restauraciju i unaprijeđenje kulturne i prirodne baštine ruralnih područja i područja od posebne prirodne vrijednosti, posebno ona koja uključuju socijalne i ekonomske značajke i okolišnu osviještenost kraja
 • suradnja koja uključuje najmanje dva subjekta (udruživanje i umrežavanje; suradnja među malim poduzećima za veće poslovanje i dijeljenje poslovnog prostora i resursa te za razvoj marketinških usluga u turizmu ruralnih područja)

Tko se može prijaviti:
 • fizičke i pravne osobe aktivne na ruralnim poručjima (poljoprivrednici, šumarije, mali poduzetnici...)
 • LAG-ovi (lokalne akcijske grupe)

Kada i kako se prijaviti možete provjeriti na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Iznos sufinanciranja je ovisi o specifičnosti djelatnosti. Zajamčen je doprinos od minimalno 20% od vrijednosti projekta dok se kooperantski projekti sufinanciraju u razdoblju do najviše 7 godina.

Ovo je jedan od najznačajnijih fondova za domaće poduzetnike. Prema propozicijama, najveći dio Hrvatske spada u ruralna područja što otvara vrata brojnim mogućnostima za financiranja djelatnosti u turizmu, kao i pratećih djelatnosti. Od 2015. godine, EU financira i ulaganja u marketing što je u turizmu gotovo jednako ulaganju u smještajne objekte.

Ovdje su značajne podmjere koje jamče bespovratna sredstva i do 100%:
 • Podmjera 6.2. u programu ruralnog razvoja je najavljena za siječanj - veljaču 2016. i tu će biti osigurano 100% bespovratna sredstva, ali maksimalno do 50.000 eura, za OPG-ove i druga poljoprivredna gospodarstva koja žele pokrenuti turističko poslovanje na poljoprivrednom gospodarstvu.
 • Podmjera 6.4. u programu ruralnog razvoja također je najavljena je za siječanj - veljaču 2016. i tu će biti osigurano 70% od ukupne vrijednosti projekta, ali maksimalno do 200.000 eura, za OPG-ove i druga poljoprivredna gospodarstva koja žele pokrenuti turističko poslovanje i razvijati isto na poljoprivrednom gospodarstvu.
U Narodnom novinama 120/15, 3. studenog,  unutar mjere M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., objavljen je Pravilnik za provedbu podmjere 6.4. kojeg u cijelosti možete pogledati ovdje.

U Pravilniku su između ostalog navedeni i prihvatljivi troškovi koji se mogu podmiriti iz ovih sredstava:
 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Uspješni projekti financirani do sada:
 

Renoviranje sedlarske manufakture u Bugarskoj
Mali poduzetnik u pokrajini u centralnoj Bugarskoj, u planinskom dijelu, s dugom zanatskom tradicijom, odlučio je otvoriti kuću za odmor. Kuća je namijenjena za samo 4 osobe, ali se uz odmor nudi i radionica izrade proizvoda od kože te jahanje konja.
Sufinanciranje: 15.144 eura, 30%

 

Kuća za odmor s voćnjakom za osobe s invaliditetom u suradnji s lokalnim organizacijama
Obitelj koja se bavi voćarstvom željela je proširiti posao tako da njihov voćnjak bude prilagođen u terapeutske svrhe za osobe s invaliditetom. Sada je to dodatan prihod njihovom uzgoju voća. Medicinsku skrb za svoje goste ostvarili su u suradnji s lokalnim organizacijama.
Sufinanciranje: 68.768 eura, 20%

 

Zaštita prirodnog staništa biljne vrste Vrøgum March u Danskoj
Zaštita ugroženog područja s omogućenim javnim pristupom i izgradnjom infrastrukutre za prihvat turista.
Sufinanciranje: 3.594 eura, 40%


Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF)

Područje sufinanciranja:
 • studije, projekti, posebno kooperacije, konferencije, seminari, radionice
 • javno informiranje, primjeri dobre prakse, komunikacijske i informativne aktivnosti kao što su javne kampanje, razvoj i održavanje web stranica
 • profesionalno usavršavanje, cjeloživotno učenje i usvajanje novih profesionalnih vještina koje omogućavaju profesionalcima iz pomorskog sektora ili njihovim partnerima da pokrenu posao na području turizma ili turizmu komplementarnim djelatnostima

Tko se može prijaviti:
 • fizičke i pravne osobe aktivne na obalnim i otočnim područjima

Kada i kako se prijaviti možete provjeriti ovdje.

Iznos sufinanciranja ovisi o specifičnosti djelatnosti. Zajamčen je doprinos od minimalno 20% do maksimalno 75% od ukupne vrijednosti projekta.

Uspješni projekti financirani do sada:
 

Multifunkcionalan riblji restoran, trgovina i radionica, Hune, Danska
Prodavač ribe koji živi u malenom gradiću u Danskoj s 3000 stanovnika, udaljenom 40 kilometara od najvažnije danske turističke destinacije pokrenuo je riblji restoran koji je ujedno i prodavaonica ribe te pušnica. Otvoren je čitavu godinu, a u sezoni zapošljava do 20 radnika na puno radno vrijeme.
Sufinanciranje: 22.500 eura, 3,3%

 
Turistički trening za ribare, Finska
Edukacija za ribare koji žele steći nove vještine i nadopuniti svoje prihode radom u turizmu. Ribarenje kao turistička atrakcija.
Sufinanciranje: 30.186 eura, 39%
 
Ribarsko selo iz 1906., Bremen, Njemačka
Ribarsko selo u Njemačkoj čije ribarenje je ostalo na tradicionalnim ribarskim alatima i tako prestalo biti konkurentno na tržištu pretvoreno je u `svijet morskih atrakcija´ gdje se svi sadržaji vrte oko ribe i ribarenja, npr. restorani, trgovine, kulturne atrakcije, itd.
Sufinanciranje: 158.000 eura, 40%


Zapošljavanja i društvene inovacije (EASI)

Područje sufinanciranja:
 • socijalno poduzetništvo (između ostalog)

Tko se može prijaviti:
Kada i kako se prijaviti možete provjeriti ovdje.

Iznos sufinanciranja za mikrokreditiranje su do 25.000 eura, ali su uvjeti različiti ovisno o zemlji. Kreditiraju se osobe koje su nezaposlene i one koje žele pokrenuti vlastiti posao kako bi ostvarili bolje radne uvjete.
Ovdje su navedene samo kratke smjernice, a puno više detalja o mogućnostima sufinanciranja potražite na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova te na stranicama Ministarstva turizma. Ako i niste nikada razmišljali o natječajima za dodjelu potpora, možda je baš sad pravo vrijeme za to. Sve više smo svjesni da bez ulaganja ne možemo konkurirati na turističkom tržištu niti produljiti sezonu. U prilog toj činjenici govori i veliki broj potpora dodijeljenih za gradnju bazena u sklopu natječaja Konkurentnost hrvatskog turizma iz Ministarstva turizma. U 2013. godini dodijeljeno je čak 174 ovakve potpore dok su u 2014. hrvatski iznajmljivači postali atraktivniji s još 165 izgrađenih bazena uz potpore Ministarstva turizma.

S druge strane, ako pažljivo čitamo programe natječaja za sufinanciranje iz EU fondova, lako ćemo uočiti da su njihova zajednička obilježja umrežavanje i suradnja, bilo s ostalim iznajmljivačima, tijelima javne uprave, nevladinim organizacijama, državnim ili međunarodnim ustanovama. Sukladno tome, prvo značajno ulaganje svakog iznajmljivača bi trebalo biti ono nematerijalno, ulaganje u strateško povezivanje s poduzetnicima u turizmu i pratećim djelatnostima u destinaciji ili izvan nje, kako bi ste odredili smjer razvoja i svom turističkom proizvodu dodali vrijednost koja će povećati vašu popunjenost te podići šanse za dobivanje potpora i rast vašeg poslovanja.
Spremi

Besplatne edukacije za privatne iznajmljivače u Trogiru, Splitu, Poreču...

Osvetnički turizam - prilika za brži oporavak industrije putovanja?

Rekordna visina prihoda od turizma, dobit sektora ugrožena rastom cijena energenata

Top 5 najpopularnijih dužina zavjesa koje odgovaraju svakom domu

​Gosti stižu - saznajte aktualne mjere prelaska granica

Domaćin na hrvatski način: Noviteti za privatne iznajmljivače s konferencije HOST 2019. London

​Što je žuta knjižica i zašto bi mogla biti važna za turizam u 2021.?

​Troše li stariji turisti više novca na putovanja od mlađih generacija turista?

Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Potpore za iznajmljivače – zeleni natječaji za energetsku obnovu

GAST PRO 2015. - Konferencija za male iznajmljivače

Popularno: