Gentrifikacija

Gentrifikacija je pojava mijenjanja četvrti u gradovima uslijed doseljavanja stanovnika i poduzetnika boljeg imovinskog statusa. Gentrifikacija podrazumijeva iseljavanje lokalaca.

Odumiranje središta naših gradova: Mogu li restrikcije biti odgovor na fenomen gentrifikacije?

Fenomen gentrifikacije muči mnoge gradove, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Koliko je mudra zabrana kategorizacije novih apartmana u središtima gradova, kao jedini alat za suzbijanje ove pojave?

23.01.2024 1.785
Aktualno: