Transformacijski turizam

Transformacijski turizam ili transturizam je vrsta turizma koja nudi priliku za osobni rast i iskustva koja potiču promjene naših shvaćanja i poimanja života i svijeta.

Domaćin na hrvatski način: Kliše doživljajnog turizma polako prolazi - traži se transformacijski turizam

Postoji li netko tko nikada nije osjetio želju za promjenom? Ne samo onu koja želi novi stan, auto ili posao? Pričamo o želji za promjenama iznutra, želji za dubinskom mijenom u vlastitom biću koja bi transformirala naša stajališta i, možda, život sav. O vezi takvih promjena i turizma, pripovijeda Natalia Krešić Lončar

22.08.2019 69 11.105
Aktualno: