Aktualno
4.8K

Rast cijena komunalnih usluga za iznajmljivače: Možemo li ostvariti uštede?

Cijena komunalnih usluga za iznajmljivače različita je ovisno o lokaciji nekretnine. Fiksni dio cijene propisuju jedinice lokalne samouprave, koje jednako tako mogu propisati i određene kriterije za olakšice. Neke su to već i učinile...

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dijeli na dvije kategorije - kućanstva i nekućanstva. Stavkom 3. članka 70. izričito je navedeno da u korisnike koji nisu kućanstvo spadaju i iznajmljivači koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu”.
 

Zato privatni iznajmljivači plaćaju cijene komunalnih usluga kao i svi ostali koji nekretninu koriste za obavljanje određenih djelatnosti, premda sam naziv djelatnosti privatnih iznajmljivača kaže da se ista obavlja u kućanstvu

Podsjetimo, ovaj Zakon o gospodarenju otpadom je stupio na snagu 31. srpnja 2021., potom su jedinice lokalnih samouprava (JLS) morale donijeti odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s minimalnim fiksnim dijelom cijene a sukladno članku 66. Zakona. Zatim je uslijedilo definiranje cjenika pružatelja komunalnih usluga koji su mahom aktualni tek sada.

Prema članku 75. Zakona, struktura cijene javne komunalne usluge se dijeli na cijenu obvezne minimalne usluge koju određuje JLS i cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

S poskupljenjima na svim poljima i rastom cijena, rasle su i cijene komunalnih usluga, a posebno će to poskupljenje osjetiti kućanstva iznajmljivača s obzirom na to da smo prije Zakona plaćali uslugu kao i kućanstva (ako JLS nije to drukčije uredila). 
 

Odlukama donesenima u svrhu usklađivanja s novim Zakonom, neke su JLS definirale i olakšice za iznajmljivače privatnog smještaja

Neovisno, iznajmljivači koji posluju sezonski plaćaju cijenu za količinu predanog miješanog otpada samo u mjesecima u kojima obavljaju djelatnost, odnosno, dok koriste nekretninu, a tijekom godine plaćaju samo minimalni dio cijene komunalnih usluga.
 

Odvajanje otpada kao prilika za umanjenje cijene

Neki JLS-ovi su iskoristila mogućnost određivanja kriterija za umanjenje cijene javne usluge, sukladno stavku 2. članka 66. Zakona.

Primjerice, Grad Vodice je tek na posljednjoj sjednici 28. veljače 2023. godine donio Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vodica, usklađenu s novim Zakonom

Pružatelj komunalnih usluga je na temelju te Odluke objavio novi cjenik koji predviđa umanjenje cijene za iznajmljivače u slučaju da mjesečno proizvedu količinu miješanog komunalnog otpada manju od 720 l. Tada bi im se cijena obračunavala kao i za kućanstva.

Prezentacija novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog otpada za kategoriju nekućanstva je održana 7. ožujka i u Pazinu. Tamošnje komunalno društvo je s primjenom novog cjenika započelo od početka ove godine. Prezentacija je bila prilika za pazinske iznajmljivače da saznaju kako do olakšica na nove cijene. Svi imaju rok do 20. ožujka za dostavu dokaza o recikliranju otpada, na temelju čega će im se umanjiti cijena, ne samo za naredne mjesece, već i protekle od početka godine. Oni koji se jave nakon 20. ožujka, moći će ostvariti umanjenje, ali ne i za prošle mjesece.
 

Cijene komunalnih usluga za iznajmljivače bez olakšice

Nisu svi pružatelji komunalnih usluga promijenili cijene niti su svi JLS-ovi susretljivi. Primjerice, Grad Split ne predviđa nikakve olakšice, minimalna cijena za kućanstva je 30 kn, a za nekućanstva čak 100 kn, odnosno 3,98 i 13,27 eura. Iznajmljivači će, kao i svi ostali u kategoriji nekućanstva, plaćati još 0,022 kn po litri predanog mješovitog otpada. Dubrovnik još čeka novi cjenik, kao i Grad Zadar

Neki gradovi i općine dijele ove dvije Zakonom propisane kategorije na potkategorije. Primjerice, u Rovinju se iznajmljivači dijele na više kategorija s obzirom na minimalni volumen spremnika kojeg plaćaju - na “male iznajmljivače” koji stanuju u objektu i na “iznajmljivače” čija nekretnina služi isključivo za najam pa se potom te dvije kategorije dijele još s obzirom na broj članova kućanstva, odnosno, postelja za najam.


Krk kao dobar primjer gospodarenja otpadom

Naša najodrživija destinacija je otok Krk. Više godišnji rad usmjeren ka zero waste ciljevima, doveo je do toga da se danas na Krku otpad odvaja pa se udio recikliranog otpada penje i do 80%. Svi korisnici komunalnih usluga na Krku dobivaju svoju vreću bio komposta, upravo sada u proljetnim mjesecima kada kreću radovi u vrtovima i okućnicama. 
Taj kompost je nastao naporima svih žitelja Krka zbog čega je na otočnoj kompostani obrađeno 5600 tona organskog otpada od kojeg je proizveden visokokvalitetni humus, pogodan za dohranu zelenih površina i vrtova.

Pružatelj komunalnih usluga na Krku ima detaljno razrađen cjenik, aktualan od 1. siječnja ove godine. Njime su predviđene posebne olakšice za iznajmljivače s popustom od 52,43 eura na osnovne cijene za nekućanstva pa ona iznosi 18,75 eura. Cijene pražnjenja spremnika za kućanstva i ona koji to nisu, u Gradu Krku su izjednačene što je rezultat dosljedne i dugotrajno provođene planske politike održivog gospodarenja otpadom. 

Provjerite cijene na području vašeg grada ili općine, kao i kriterije za umanjenje! Možda, uz malo više angažmana oko odvajanja otpada, možete ostvariti uštede.
Spremi

Besplatne edukacije za privatne iznajmljivače u Trogiru, Splitu, Poreču...

Pozitivna komunikacija – učinkovito odgovaranje na upite gostiju

U privatnom smještaju odjavljeno oko 14 tisuća kreveta, kapaciteti drugih vrsta komercijalnog smještaja rasli

Hrvatska ima sve za cjelogodišnji turizam i može biti turistički lider na Mediteranu

​Električni grijač za kupaonski radijator - kada je odlično rješenje?

Besplatan tečaj njemačkog jezika za opatijske iznajmljivače

Naplata usluge karticama može povećati broj rezervacija privatnog smještaja

Kombinacija boja za dnevni boravak - izbjegnite glavobolju uz par trikova za odabir savršene boje zidova

Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Hrvatska među najpopularnijm svjetskim turističkim odredištima u 2023. kao dio Balkana

TZ Vukovarsko-srijemske županije poklanja svojim iznajmljivačima jednogodišnji period oglašavanja na Apartmanija.hr katalozima

Popularno: