Književni turizam

Književni turizam je turistička niša u kojoj se valorizira književna ostavština destinacije i interpretira kroz atraktivne turističke proizvode. Književni turizam je selektivno oblik kulturnog turizma.

Kako književni turizam može unaprijediti destinaciju i nas

[Domaćin na hrvatski način] Pričali smo i prije #storytelling-a, i te priče su bogatstvo, zlato koje treba iskapati jer obogaćuje naš turizam, daje pečat prepoznatljivosti destinaciji i čuva našu kulturu i hrvatski jezik

05.12.2022 231 4.784
Aktualno: