Euroherc

Euroherc osiguranje je renomirana osiguravateljska kuća koja u svojoj ponudi ima i pakete osiguranja dizajniranje posebno za privatne iznajmljivače.

DOMOS Rent: Koja je cijena jedinstvenog osiguranja za vaš apartman?

Jedinstveno osiguranje osigurava sve goste upisane u eVisitor i njihovu imovinu od nezgoda i posljedica nesretnih slučajeva, osigurava imovinu iznajmljivača od 10 najčešćih rizika i štete koje počini gost te nadoknađuje zaradu koju bismo mogli izgubiti tijekom sanacije i renoviranja zbog oštećenja smještajnih kapaciteta

28.05.2018 29 40.453
Aktualno: