Domaći turizam

Domaći turizam obuhvaća sve turističke migracije građana neke zemlje unutar granica svoje domovine. Domaći turizam nije obilježen sezonalnošću i zato se smatra temeljem održivog razvoja turizma.

Domaći turizam je prilika za razvoj inovativne turističke ponude i produljenje sezone

Domaći turizam je inicijator razvoja turističkih proizvoda u malim gradovima i jedan od glavnih alata za pokretanje inovacija u turizmu. Velika prednost jačanja domaćeg turističkog tržišta je i činjenica da domaći turisti ne mare za datume glavne turističke sezone

11.11.2022 301 5.706
Aktualno: