iCal

iCal je računalni format datoteke koja je podržana od strane raznih aplikacija, među kojima su Google Calendar i Apple Calendar. Puni naziv za iCal je iCalendar.

iCal - kako ga koristiti za sinkronizaciju kalendara na različitim platformama za rezerviranje smještaja

iCalendar je rasprostranjeni format kojeg lako možemo ugraditi u svoje račune na digitalnim platformama za oglašavanje smještaja i aplikacije kalendara na pametnim uređajima. Sinkronizacija kalendara je odavno prerasla Excel tablice i ručno vođenje kalendara rezervacija

18.03.2019 105 32.418 4
Aktualno: