Humanitarna akcija

Humanitarna akcija u kojoj sudjeluju iznajmljivači. Humanitarna akcija koju su pokrenuli iznajmljivači, smještaj za osobe s invaliditetom, doniranje prihoda od smještaja.

Humanitarna akcija More ljubavi: Istarski iznajmljivači za potrebitu djecu

Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh provodi akciju More ljubavi od 2019. Prošlo ljeto je sudjelovalo 30-ak istarskih privatnih iznajmljivača koji su ugostili 128 osoba. Kako se prijaviti i pokazati koliko je široko more ljubavi Istre?

09.02.2023 118 3.159

Iznajmljivači za Kiaru: Doniramo prihode adventskih noćenja za liječenje djevojčice sa zloćudnim tumorom

Mali iznajmljivači, velikog srca, okupljeni u inicijativi Iznajmljivači za Kiaru pomažu prikupiti svotu od 5 milijuna dolara za liječenje sedmogodišnje Kiare Goršić u SAD-u

22.11.2021 784 7.062
Aktualno: